4. Mezioborové sympozium

Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, Česká společnost tělovýchovného lékařství a Profesní a oborová unie zdravotnických pracovníků pořádají

4. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM


pod záštitou

MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA
ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.
rektora Ostravské Univerzity

doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS
děkana Lékařské fakulty Ostravské Univerzity

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.
hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáše Macury, MBA
primátora města OstravyTermín a místo konání:

25.–27. května 2022
Rožnov pod RadhoštěmÚvodní slovo prezidenta sympozia

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na IV. Mezioborové sympozium, které pořádá Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP společně se Společností pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP a Českou společností tělovýchovného lékařství, zabývajícími se léčbou úrazů a poúrazových stavů.

Tématem tohoto sympozia je výměna mezioborových zkušeností s novými léčebnými postupy, které jsou v posledních letech zaváděny do úrazové chirurgie a fyzioterapie. Doufám, že témata našeho sympozia Vás zaujmou a výměna zkušeností pak přinese profit našim pacientům.

Součástí sympozia budou i společenské aktivity v krásném prostředí starobylého Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde budeme navazovat nová přátelství (stará utužovat) v rámci vepřových (prasečích) hodů a na společenském večeru si pak budeme vyměňovat zkušenosti, abychom kinezioterapeuticky nalezli nejen nové polohy rehabilitační, ale procvičili je i v praktickém životě.

Věříme, že toto mezioborové sympozium, v současné postcovidové době, bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás novými silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů se těšíme na setkání s Vámi a přejeme příjemný pobyt v Rožnově pod Radhoštěm.


Za vědecký a organizační výbor
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.Bližší informace soubor pdf 0,62 MB
Přihláška soubor pdf 0,14 MB
Program soubor pdf 0,70 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 05. 2022