I. Postcovidové sympozium úrazových chirurgů a medicíny katastrof

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ZO POUZP při FN Ostrava
Klinika úrazové chirurgie FN Ostrava
Ústav medicíny katastrof LF OU

pořádá

I. Postcovidové sympozium úrazových chirurgů a medicíny katastrof

s mezinárodní účastí pod záštitou

MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA ředitele FN Ostrava
prof. MUDr. Jana Laty, CSc. rektora Ostravské Univerzity

doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS děkana Lékařské fakulty OU
prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáše Macury, MBA
primátora Statutárního města Ostravy

Ing. et Ing. Jiřího Korece
primátora Statutárního města Zlín

Rožnov p. Radhoštěm, 19.−21. května 2021Úvodní slovo prezidenta kongresu

Vážené kolegyně, kolegové, milí hosté,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na I. Postcovidové sympozium úrazových chirurgů a medicíny katastrof do starobylého prostředí Rožnova pod Radhoštěm.

Sejdeme se zde opět po dvou letech, jako vždy, mladší a krásnější, plni pracovního elánu, abychom si vyměnili své zkušenosti v multidisciplinární spolupráci při ošetřování úrazů při covidové pandemii.

Věřím, že I. Postcovidové sympozium s mezinárodní účastí bude pro nás přínosem jak po stránce odborné, tak společenské a naplní nás novými silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů Vám přeji příjemný pobyt v Rožnově pod Radhoštěm a těším se na setkání s Vámi.

V případě nepříznivé epidemiologické situace jsme stanovili náhradní termín na 6.−8. října 2021.

Za organizační výbor
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Dokumenty


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 04. 2021