OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav medicíny katastrof > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Ostravská univerzita

XIV. Ostravské traumatologické dny

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
ZO POUZP při FN Ostrava
Klinika úrazové chirurgie FN Ostrava
Ústav medicíny katastrof LF OU

pořádá

XIV. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

s mezinárodní účastí pod záštitou

MUDr. Evžena Machytky, PhD.
ředitele FN Ostrava

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.
rektora Ostravské Univerzity

doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc.
děkana Lékařské fakulty Ostravské Univerzity

prof. Ing. Ivoše Vondráka, CSc.
hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáše Macury, MBA
primátora města OstravyRožnov pod Radhoštěm, 14 – 16. listopadu 2018

Vzdělávací akce je pořádaná dle St. předpisu ČLK č. 16. Hodnocena kreditním systémem ZO POUZP při FN Ostrava.Prezident kongresu

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.


Vědecký výbor

MUDr. Vladimír Ječmínek, PhD.
MUDr. Milan Šír, Ph.D.


Organizační výbor

Bc. Miroslava Berková
Mgr. Pavla SegarováÚvodní slovo prezidenta kongresu

Vážené kolegyně, kolegové, milí hosté,
doc.Pleva dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na již XIV. Ostravské traumatologické dny do starobylého prostředí Rožnova pod Radhoštěm.

Sejdeme se zde opět po dvou letech, jako vždy, mladší a krásnější, plni pracovního elánu, abychom si vyměnili své zkušenosti v multidisciplinární spolupráci při ošetřování úrazů.

Věřím, že XIV. Ostravské traumatologické dny budou pro nás přínosem jak po stránce odborné, tak společenské a naplní nás novými silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů Vám přeji příjemný pobyt v Rožnově pod Radhoštěm a těším se na setkání s Vámi.

Za organizační výbor
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.


Téma:

LÉKAŘSKÁ SEKCE

  1. Polytrauma – dutinová poranění, diagnostika a léčba
  2. Poranění končetin a léčba komplikací
  3. Medicína katastrof
  4. Varia

SESTERSKÁ SEKCE

  1. Ošetřovatelská péče v úrazové chirurgii
  2. Varia

Všeobecné informace

Místo a datum konání:

Rožnov pod Radhoštěm, 14. až 16. listopadu 2018
Beskydský hotel RELAX, Rekreační a rehabilitační zařízení

Zahájení 15. listopadu v 9 hodin – Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Akce bude registrována ČLK a hodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů, účastníci obdrží Certifikát.


Termín

Přihlášky k aktivní a pasivní účasti zašlete nejpozději do 30. září 2018 na uvedenou kontaktní adresu.


Abstrakta

Strukturovaný souhrn přednášky (abstrakt) zasílejte v elektronické podobě na uvedenou kontaktní adresu do 30. září 2018.


Platba

Sjezdový poplatek činí 1500,- Kč pro lékaře a 1000,- Kč pro nelékaře. Platba na místě nebo převodním příkazem na účet 65137761/0100 FN Ostrava – jako variabilní symbol uvádějte 309902. Uhrazené účastnické poplatky se po 31. říjnu 2018 nevracejí.


Technické vybavení

Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce. Časový limit přednášek je 7-10 min.


Registrace

14. listopadu 2018 – od 12.00 hod. do 20.00 hod. – Beskydský hotel Relax
15. listopadu 2018 – od 08.00 hod. do 10.00 hod. – Beskydský hotel Relax nebo
15. listopadu 2018 – od 08.00 hod. do 12.00 hod. – Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě


Stravování

Účastníci si stravování mohou objednat přímo na místě při registraci.

Ubytování si účastníci zajišťují individuálně – viz nabídkový seznam kontaktů na hotely.


Společenský program dne 15. listopadu 2018:
návštěva Valašského muzea v přírodě, vepřové hody,
Společenský večer - Beskydský hotel Relax.


Kontaktní adresa:

web: www.csuch.cz
Mgr. Pavla Segarová, Klinika úrazové chirurgie FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
e-mail: pavla.segarova@fno.cz
telefon: 597 375 002


Dokumenty ke stažení

Pozvánka ikona pdf


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 07. 2018

facebook
rss
social hub