Charakteristika Ústavu klinické farmakologie

Obor farmakologie nebo klinická farmakologie je vyučován jak v nelékařských oborech bakalářského a magisterského studia, tak v magisterském oboru všeobecné lékařství. V první části, tzv. obecné farmakologie se věnujeme nejprve osudu léčiva v organismu (farmakokinetice), která se skládá ze 6 částí: compliance, liberace, absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece. Věnujeme se také objasnění různých druhů nežádoucích účinků léčiv a zvláštnostem podávání léčiv v těhotenství, v dětství a ve stáří. Speciální část farmakologie zahrnuje ovlivňování různých funkcí a chorob jednotlivými skupinami léčiv, jako např. jsou kardiovaskulární látky, antibiotika, antiastmatika, cytostatika, analgetika a jiné. Podrobně se též věnujeme naší hlavní činnosti při ovlivňování farmakoterapie pacienta, tj. terapeutickému monitorování léčiv (TDM). V této oblasti patříme mezi špičková pracoviště v Evropě.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 02. 2022