Charakteristika Ústavu klinické farmakologie

Obor farmakologie nebo klinické farmakologie je vyučován v 5-ti směrech bakalářského studia - zdravotnické vyšetřovací metody, fyzioterapie, všeobecná sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář. Dále ve dvou směrech magisterského studia - všeobecná sestra a laboratorní metody. V první části, tzv. obecné farmakologie se věnujeme nejprve osudu léku v organismu (farmakokinetice), která se skládá ze 6-ti částí: compliance, liberace, absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece. Během farmakokinetických procesů dochází k ovlivnění choroby. Věnujeme se též objasnění různých druhů nežádoucích účinků léků a zvláštnostem jejich podávání v těhotenství, dětství a ve stáří. Speciální část farmakologie zahrnuje ovlivňování různých funkcí a chorob, jako např. kardiovaskulární látky, antibiotika, antiastmatika, cytostatika, analgetika a jiné. Podrobně se též věnujeme naší hlavní čiinosti při ovlivňování farmakoterapie pacienta - terapeutickému monitorování hladin léků (TDM). V této oblasti patříme mezi špičková pracoviště v Evropě.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2018