Výzkumné aktivity

MUDr. Patricie Delongová

 • Modulace IHC vyšetření nádorových buněk: diagnostické a prognostické implikace zejména u karcinomu prostaty – spolupráce s FN Olomouc
 • Fetopatologie se zaměřením na kardiopatologii
 • Patologie placenty

Doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., MIAC

 • Nanopatologie
 • Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii - grant
 • Molekulárně genetická vyšetření v patologii

Doc. MUDr. Josef Feit, CSc.

 • Poslední úpravy knihy, je v tisku (Wiley, leden 2021), ko-autor (hl. autor prof. G. Burg, Zurich)
 • Možnosti zpracování histologických obrazů tumorů tlustého střeva neuronální sítí (spolupráce RECETOX Brno)

MUDr. Pavel Hurník

 • Prognostické a prediktivní markery invaze spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofaryngu (Ministerstvo zdravotnictví NV19-08-00383)
 • Prognostické a prediktivní faktory perineurální invaze spinocelulárního karcinomu hlavy a krku s  KÚČOCH FN Ostrava a AV ČR v Brně (IGA FNO 2018)
 • Histopatogeneze ameloblastomu - spolupráce s  KÚČOCH FN Ostrava

Prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.

 • Neuroendokrinní nádory gastrointestinálního traktu

Doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.

 • Pneumopatologie
 • Imunoterapie nádorů
 • Gastrointerstinální nádory
 • Molekulární patologie

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

 • Všeobecná imunohistochemie
 • Modifikované metody zpracování cytobloků - spolupráce s FN Ostrava

MUDr. Mária Wozniaková

 • Význam nádorové heterogenity u kolorektálního adenokarcinomu - spolupráce s UP Olomouc

MUDr. Vladimír Židlík

 • Institucionální podpora 24/RVO-FNOs/2020: L1CAM jako negativní prognostický faktor u časných stadií karcinomu čípku děložního, spoluřešitel MUDr. Vladimír Židlík, MIAC et al. (2020 – 2023)
 • Institucionální podpora 02/RVO-FNOs/2020: Využití multiparametrické MRI v diagnostice svalovinu infiltrujícího karcinomu močového měchýře, spoluřešitel MUDr. Vladimír Židlík, MIAC et al. (2020 – 2023)

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 03. 2022