Personální složení

abecední členění

Vedení pracovní skupiny
597 372 305
Reichelová Hana, Mgr.
tajemnice pracovní skupiny
597 372 334
730 166 238
Sekretariát
Važíková Marcela
sekretářka pracovní skupiny
597 372 334
 
Členové pracovní skupiny
Profesoři
 
Docenti
553 46 1760
775 761 560
597 372 305
Odborní asistenti
Asistenti a lektoři
Odborní laboranti
Reichelová Hana, Mgr.
tajemnice pracovní skupiny
597 372 334
730 166 238
Externisté