Přihlašování na sympozium


Při aktivní účasti zašlete abstrakt příspěvku v českém a anglickém jazyce e-mailem do 30. září 2021. Po akceptaci příspěvku vědeckým výborem sympozia žádáme autory ústních sdělení a autory e-posterů, kteří chtějí publikovat plné znění příspěvku v recenzovaném sborníku o zaslání plného textu (MS Word) e-mailem do 30. září 2021. Příspěvky prezentované na sympoziu budou zařazeny do recenzovaného sborníku.

Konference splňuje podmínky kladené na vzdělávací akce absolvované v rámci povinnosti celoživotního vzdělávání dle Zákona č. 201/2017 Sb.


Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bylo XI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství přeloženo na 21. října 2021. Stále je možné se nově přihlásit k aktivní i pasivní účasti na sympozium.


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 08. 2021