Pokyny pro autory

Pokyny pro autory abstraktů a příspěvků

Abstrakt příspěvku v českém a anglickém jazyce zašlete (povinně) do 31. srpna 2021 a plný text příspěvku zašlete (dobrovolně) do 30. září 2021 na e-mail: . Maximální rozsah příspěvku 18 000 znaků (včetně mezer) a max. 3 tabulky nebo obrázky.

Struktura abstraktu:

 • úvod, cíl, metody, výsledky, závěry (max. 1 500 znaků včetně mezer), klíčová slova (5-6 slov)
 • abstract – introduction, aim, methods, results, conclusion, keywords

Struktura příspěvku:

 • textový editor MS Word, písmo Times New Roman CE, velikost písma 12, řádkování 1
 • první řádek – NÁZEV PŘEDNÁŠKY VELKÝMI PÍSMENY (tučně)
 • druhý řádek – ANGLICKÝ NÁZEV PŘEDNÁŠKY VELKÝMI PÍSMENY (tučně)
 • třetí řádek – vynechat
 • čtvrtý řádek – celá jména autorů a bez titulů (tučně)
 • pátý řádek – nezkrácený název pracoviště
 • šestý řádek – vynechat
 • sedmý řádek – text příspěvku podle této struktury: empirická studie:
  • abstrakt (strukturovaný) – úvod, cíl, metody, výsledky, závěry (max. 1 500 znaků včetně mezer), klíčová slova 5-6 slov
  • abstract – introduction, aim, methods, results, conclusion, keywords
  • text – úvod, cíl, soubor a metodika, výsledky, diskuze, závěr, bibliografické odkazy (abecedně řazené bez číslování), kontaktní adresa autora
 • struktura teoretické studie:
  • abstrakt (max. 1 500 znaků včetně mezer), klíčová slova
  • abstract, keywords
  • text – úvod, cíl práce, metodika, vlastní text práce, závěr, bibliografické odkazy (abecedně řazené bez číslování), kontaktní adresa autora

VZOR PŘÍSPĚVKU ke stažení soubor pdf 0,21 MB


Pokyny pro autory e-posterů

Abstrakt příspěvku v českém a anglickém jazyce zašlete (povinně) do 31. srpna 2021 a plný text příspěvku zašlete (dobrovolně) do 30. září 2021 na e-mail: . Konečnou podobu e-posteru ve formátu PDF zašlete (povinně) do 15. října 2021 na e-mail:

Velikost snímků: horizontální – širokoúhlý formát v poměru 16 : 9
Doporučené písmo: Arial, Tahoma, Calibri
Doporučená velikost písma: 48 b. (název), 38 b. (jména autorů), 28 b. (pracoviště), 33 b. (nadpisy), 23 b. (text)

Struktura e-posteru:

 • název, jméno autora, instituce
 • úvod,
 • cíl,
 • metody,
 • výsledky,
 • závěr,
 • bibliografické odkazy

VZOR E-POSTERU ke stažení soubor pdf 0,07 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 01. 2021