Pozvánka na edukační seminář Akutní myeloidní leukémie a myelodysplastický syndrom: Zásadní změny v léčbě a klasifikaci!?

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář „Akutní myeloidní leukémie a myelodysplastický syndrom: Zásadní změny v léčbě a klasifikaci“, který se bude konat ve čtvrtek 6. října 2022 v přednáškové místnosti v přízemí budovy Onkologie v areálu Fakultní nemocnice Ostrava od 15:00 hodin.

Program semináře:

  • Úvod
    R. Hájek, Ostrava
  • Akutní myeloidní leukémie a myelodysplastický syndrom: Zásadní změny v léčbě a klasifikaci!?
    Z. Kořístek, Ostrava
  • Diskuse
  • Závěr
    R. Hájek, Ostrava

Budeme se těšit na setkání. Za podporu děkujeme firmě AbbVie.

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
přednosta KHO FNO

prim. MUDr. Jaromír Gumulec
primář KHO FNO

MUDr. Zdeněk Kořístek, PhD.
zástupce přednosty pro VVČ


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 09. 2022