Klinika hematoonkologie má druhého docenta během 2 let!

Blahopřejeme našemu kolegovi doc. MUDr. Tomáši Jelínkovi, Ph.D. k habilitaci, kterou dne 7. června 2022 úspěšně obhájil na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Téma habilitační práce bylo: „Nové léčebné postupy vedoucí k vyléčení mnohočetného myelomu“.

Doktor Jelínek byl jmenován docentem pro obor Vnitřní lékařství.

K dosažení tohoto významného úspěchu gratulujeme a přejeme mu mnoho nadšení a chuti do další vědecké a pedagogické práce a k tomu hodně osobní spokojenosti.

tým KHO FNO a LF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 06. 2022