Edukační semináře pořádané Klinikou hematoonkologie v měsíci listopad 2021

Velké edukační semináře (pro odbornou veřejnost):
Imbruvica v léčbě CLL (J. Zuchnická, J. Mihályová, dr. Špaček, hematologové MSK kraje)
3. listopadu
 
Malé edukační semináře (interní):
R/R DLBCL (POLIVY), FL (GAZYVARO) (J. Ďuraš, M. Kaščák, K. Hradská)
4. listopadu
SMART technologie na KHO (T. Popková, K. Hradská)
Edukace Klinické studie (M. Janušková + data tým)
11. listopadu
Nové klinické projekty a analýza aktivních (všichni lékaři KHO – koordinuje Z. Kořístek)
18. listopadu
NK buňky a jejich terapeutické využití v roce 2021 (I. Demel)
HLA antigeny u allo transplantovaných pacientů (prof. Mrázek, Olomouc, K. Benková)
25. listopadu


Místo konání:

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, budova Kliniky onkologické, posluchárna v přízemí.

Čas konání:

Zpravidla v 15.00 - bude upřesněno v IPadu.

V případě zájmu o účast na kterémkoliv semináři nás, prosím, kontaktujte.

Děkujeme a těšíme se na Vás.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2021