Pokyny pro autory

Pokyny pro vytvoření abstraktu

 • abstrakta všech přijatých přednášek a posterů budou součástí konferenčního sborníku abstrakt, který bude zpřístupněn online Sborník / Globální problémy veřejného zdravotnictví (osu.cz) po ukončení konference.
 • termín pro přihlášení k aktivní účasti: 22. ledna 2023
 • termín pro zaslání příspěvku: 10. února 2023
 • abstrakt zasílejte v MS Word Document (*.docx) i v PDF
 • jazyk abstraktu: český, slovenský, anglický
 • styly a formátování:
  • název abstraktu pište tučným písmem
  • jméno autora a ostatních spoluautorů pište v této podobě: Novák J., Nováková H.
  • u afiliace uvádějte instituci, město a stát
  • v případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před)
  • klíčová slova na konci abstraktu
  • uveďte kontakt na korespondenčního autora – jméno a příjmení (s titulem), pracoviště a e-mail
 • abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku, nebudou zasílány korektury
 • pro přípravu abstrakta je možné vycházet z předchozího sborníku.

Prezentace

Čas přednášky: 15 minut na účastníka (10 minut prezentace, 5 minut diskuze)

Jazyk prezentace: český, slovenský, anglický

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (PC, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací).

Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit přednášku jako poster.

Posterové prezentace

Postery budou prezentovány ve stojanech orientovaných na výšku ve formátu A0 (výška 1189 mm x šířka 841 mm).


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2023