Pokyny pro autory

Pokyny pro vytvoření abstraktu

  • abstrakta všech přijatých přednášek a posterů budou součástí konferenčního sborníku abstrakt, který bude zpřístupněn online po ukončení konference
  • termín pro přihlášení k aktivní účasti: 19. ledna 2024
  • termín pro zaslání příspěvku: 19. ledna 2024
  • abstrakt zasílejte v MS Word Document (*.docx - použijte vzor), na e-mail:
  • jazyk abstraktu: český, slovenský, anglický
  • abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku, nebudou zasílány korektury

Prezentace

Čas přednášky: 15 minut na účastníka (10 minut prezentace, 5 minut diskuze)

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (PC, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací).

(V případě nutnosti si pořadatel vyhrazuje právo zařadit přednášku jako poster)

Posterové prezentace

Postery budou prezentovány na tabulích orientovaných na výšku ve formátu A0 (výška 1189 mm x šířka 841 mm).


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 10. 2023