Důležité termíny

Konání konference:
15. - 16. února 2024
Přihlášení na konferenci aktivní účastníci, postery:
19. ledna 2024
Přihlášení na konferenci pasivní účastníci:
6. února 2024
Zaslání abstraktů (k příspěvkům i posterům):
19. ledna 2024
Zaplacení konferenčního poplatku:
6. února 2024


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 10. 2023