Projekty a granty

Projekty a klinická hodnocení studií v rámci centra informačních technologií, umělé inteligence a virtuální reality v medicíně

 • Projekt FN Ostrava společně se společností Telecom 2001 Propojení severomoravských nemocnic pomocí PC na basi služeb ISDN pro akutní konzilia neurotraumatologických pacientů. Projekt řešen v roce 1999 -.2000. V praxi užíván od roku 2001 do 2008.
 • Klinické zkoušky na program Imager 2000 verzi 4.02 pro etickou komisi při FN Ostrava Poruba. Rok 2000.
 • Klinické zkoušky na program Imager 2000 verzi 4.04 pro etickou komisi při FN Ostrava Poruba. Rok 2003.
 • Projekt Propojení nemocnic zlínského kraje pomocí PACS + homeoffice 2006-2007
 • TAČR 12/ 2021: Aplikace VR Vitalis pro edukaci k autokinezioterapii
  Projekt zaměřený v současné době na rehabilitaci pohybu spojenou s kognitivní rehabilitací ve virtuální realitě Je vhodná například u neurodegenerativních onemocnění, po mozkových příhodách, úrazech, nemocech z povolání, ale také pro běžné cvičení seniorů apod. probíhá od 2021
 • Projekt MSK 2021: Telemedicina v akviziční a rehabilitační fázi
  Cílem je akvizice center v intrakraniální oblasti pomocí robotické platformy/paže a automatická nebo vzdáleně řízená rehabilitace.probíhá od 2021

Oponetury atestačních a disertačních prací v rámci centra informačních technologií, umělé inteligence a virtuální reality v medicíně LF OU

Články v mediích:

 1. ČT – 2001 – Severomoravský zpravodajský deník (reportérka Račáková) - 2x 5 minutový šot
 2. Noviny: - Svoboda, 22.5.2001 – nemocnice ve věku telemedicíny (str. 1,3)
 3. Neuwirth Š.: Ostravští neurochirurgové používají pro konzilia telekomunikační linky. Medicina v praxi 9/2000, str.59-60

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2022