Publikační činnost

Odborná publikační činnost centra informačních technologií od roku 1998

Kniha:

 1. Filip, M.: Organizace péče o pacienty s poraněním mozku. v : Smrčka, M..: Poranění mozku. Praha : Grada 2002, p.91 – 95

Zahraniční odborné časopisy:

 1. Dabrowska M, Pastucha D, Janura M, Filip M, Banikova S at.a.: Effect of Virtual Reality Therapy on Quality of Life and Self-Sufficiency in Post-Stroke Patients, Medicina 2023, 59, x. https://doi.org/10.3390/xxxxx
 2. Filip M., Linzer P., Šámal F., Jurek P., Tesař J: Injuries of the central nervous system - mobile phone consultations, Polish Journal of Radiology 75 (4 ), 31-34. 2010 [BEZ IF]
 3. Filip M., Linzer P., Šámal F., Jurek P., Tesař J: Medical consultations and sharing of medical images from spinal injury over mobile phone network. Am J Emerg Med. 2012 Jul;30(6):961-5. [IF = 1.994]
 4. Filip M., Linzer P., Jurek P., Kremr J., Tesař J.: Spine Injury – The  consultation network based on the VPN (Virtual Privat Network) - Chir. Narzadow Ruchu Ortop. Pol., 2014; 79: 217-219 [BEZ IF]

Domácí odborné časopisy:

 1. Filip M.: Regionální elektronický konzultační systém. Čes a Slov Neurol Neurochirur 1999, č.1, str.62-63,
 2. Filip M., Mikoláško M., Sonnenschein P., Vidlář J., Zapletal T., :Propojení nemocnic v rámci spádové oblasti neurochirurgie pomocí výpočetní techniky a sítě internet v letech 1997-1999. Lékař a technika, 2000, 6, s. 162-165
 3. Filip, Veselský, Zapletal, Mikoláško:Neurochirurgický konzultační systém nemocnic severomoravského regionu pro akutní konzilia pomocí PC na basi služeb ISDN.
 4. Lékař a technika, 2001, 6, s.158-162
 5. Filip M., : Neurochirurgický konzultační systém pomocí PC na basi ISDN Úrazová chirurgie č. 4, str 27-30.r.2001
 6. Filip M . : K čemu je robot RP-7 v českém zdravotnictví? Med. Tribune, Roč. 3, č. 12 (2007), s. B4.
 7. Filip M., Linzer P., Šámal F.: Mobilní telefon – součást akutní konzultační činnosti v neurochirurgii. Lékař a technika - 2010; 40 (1):14- 19
 8. Z.Koudelková, M.Žabčíková, M.Filip, R.Jašek, I.Chmelová, M.Dabrowská: Perspektivní využití technologií BCI(Brain Computer Interface) ve fyzioterapii: Trilobit 2/18

Sborniky ze zahraničních konferencí

 1. Filip M., Pasecny J., Válek J., Hrabovsky P., : PC Based Teleconsulting in Neurotrauma Patients : Book of  Abstracts, 12th World Congress of Neurosurgery, September 2001, Sydney, Australia, p. 373
 2. Filip M., Veselský P., Vidlář J., Válek J., Hrabovsky P., :Neurosurgical Emergency Teleconsulting systém of North Moravian Hospitals by means of PCS Based on ISDN Services : Book of Abstracts 5th International Congress on Minimally Invasive Neurosurgery, March 2001, Cairo, Egypt, p. 385
 3. Filip M., Veselský P., Paleček T., Mrůzek M., Starý M., Lipina R., Neurosurgical emergency teleconsulting system by means of PCs based on ISDN services (4 years practice and economic results) Proceedings of the 6th European trauma congress. European Journal of Trauma vol.30 :S142, 2004 (abstr).
 4. Filip M., Linzer P., Šámal F., Jaša M., Mana R.: Injuries of the central nervous system – mobile consultations: Book of Abstracts ICRAN – 2010 : Neurotrauma, basic and applied aspects, St. Petersburg, June29 –July1, 2010, p.64

Sborniky domácí:

 1. Filip M. Starý M, Dvořáček J, Veselský P a kol : Možnosti léčby a sledování kraniotraumat na naší JIP a možnost přenosu dat obrazové dokumentace v rámci rajonu, IV. Ostravské traumat. dny Rožnov p. Rad. 1998, Abstrakta s.89
 2. Filip M : Zajištění neurotraumatologické péče ve zlínském regionu Sborník abstrakt III mezinárodního kongresu informačních technologií ve zdravotnictví –Telemedicina Brno 2007,
 3. Filip M a kolektiv, : Konzultace obrazové dokumentace akutních stavů pomocí mobilního telefonu – 6 měsíční zkušenosti, Sborník IV mezinírodní kongres Telemedicina Brno 2008,
 4. Filip M, Linzer P, Šámal F, Jurek, Čagánek : Vzdálený přenos obrazu operačního sálu : Sborník : X ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí Rožnov 6-8. Říjen 2010, s.66
 5. Filip M, Linzer P, Šámal F, Jurek P.,: Telemedicínské aplikace v praxi - 15 leté zkušenosti, Sborník VIII mezinírodní kongres informačních technologií Brno březen 2012, CD room
 6. Filip M, Linzer P, Kremr J., Jurek P., Mitáľ M, : Úskalí telemedicíny v praxi - 17 let zkušeností, Sborník X mezinírodní kongres informačních technologií Brno březen 2014, CD room
 7. Filip, Linzer, Jurek, : Robotika v neurochirurgii, sborník abstrakt, Multioborové sym. Rožnov 11-13.4.2018
 8. Jašek R., Filip M., Chmelová I.: Potenciál BCI systémů v neurorehabilitaci Sborník abstrakt Multioborové sym. Rožnov 11-13.4.2018
 9. Filip M., Linzer P., Jašek R, Chmelová I, Možnosti BCI systému v rehabilitaci Sborník : Výroční kongres, České a slovenské spondylochirurgické společnosti, Brno16-18říjen 2018, s. 75
 10. Filip M., Jašek R, Chmelová I, Trdá J: BCI systémy v klinické praxi, Multioborové symposium lázně Teplice nad.Bečvou 22-23.11/2019
 11. Filip M., Jašek R, Chmelová I Trdá J.: BCI systémy a VR první kroky v klinické praxi, 5 denní multioborové symposium o robotice Planetarium Brno 4/2020
 12. Filip M., Trdá J., Jašek R, Chmelová I, BCI systémy a VR první kroky v klinické praxi. + workshop, Multioborové symposium lázně Bělohrad 10/2020
 13. Filip M., Trdá J., Jašek R, Chmelová I, VR a BCI v poúrazové rehabilitaci + workshop, Traumatologické dny Rožnov 11/2021 p. R.
 14. Filip M., Trdá J., Jašek R, Chmelová I, Potenciál BCI, VR a robotiky v neurorehabilitaci + workshop Neurologickorehabilitační kongres Mikulov 10/2021

Memorandum o spolupráci v rámci centra informačních technologií v oblasti neurorehabilitace (Klinika rehabilitace a sportovní medicíny FN Ostrava, ústav rehabilitace LF Ostrava, FAI UTB Zlín, Lázně Darkov a.s., VR Life sro., Fyzikální ústav v SU Opava podepsáno 6/2020


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 10. 2023