OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Centrum epidemiologického výzkumu > Věda a výzkum

Hlavní zaměření výzkumné činnosti CEV

Cíle

 • Rozvíjet epidemiologický výzkum u infekčních i neinfekčních nemocí včetně vztahu mezi životním prostředím a zdravím populace.
 • Příprava vlastních národních i mezinárodních projektů za účelem získání finančních zdrojů pro uvedené projekty.
 • Konzultační činnost pro zájemce z řad studentů DSP i ostatních pracovníků při přípravě projektů.

Aktuální stav řešení

Centrum epidemiologického výzkumu je zaměřeno:

Na mezinárodní spolupráci ve výzkumu

 • projekt „Ca plic“ ve spolupráci s International Agency for Research on Cancer v Lyonu, Francie (realizace ve FNO)
 • projekt „Ca močového měchýře“ ve spolupráci s Mount Sinai School of Medicine v New Yorku, USA (realizace v MNO)
 • projekt „Ca plic u žen nekuřaček“ ve spolupráci s Mount Sinai School of Medicine v New Yorku (příprava realizace)
 • projekt „Variabilita srdeční frekvence“ ve spolupráci s University College London, Velká Británie (realizace částečně v rámci SGS)

Na tuzemské grantové agentury

 • projekt „Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby“ IGA MZ ČR 2010-2015
 • projekt „Epidemiologie a genetika sluchových vad“ IGA MZ ČR 2011-2015
 • projekt „Epidemiologie a genetika schizofrenie“ IGA MZ ČR 2013-2015 projekt „Respirační obtíže u astmatických pacientů ve vztahu ke zhoršení kvality ovzduší v Ostravě“IGA MZ ČR 2013-2015
 • projekt „Genetika a epidemiologie mírné kognitivní poruchy - AZV 16-29900A“ (doba řešení 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019)
 • projekt „Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby - AZV 16-31207A“ (doba řešení 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019)

Na lokální výzkumné projekty ve spolupráci s CEV

 • doktorské dizertační práce
  • projekt „epidemiologie Ca prostaty“ (spolu s Ústavem patologie)
  • projekt „epidemiologie urolitiázy“
  • projekt „úzkostné poruchy u kardiologických pacientů“
  • projekt „epidemiologie toxokarózy“
  • projekt „epidemiologie kardiovaskulárních nemocí“
  • projekt „epidemiologie náhrad kyčelního kloubu“
 • spolupráce se Státním zdravotním ústavem
  • projekt „biomonitoring chemických látek v moči“
 • spolupráce s oddělením kardiologie FNO
  • projekt „prevalence ischemické choroby dolních končetin“
  • projekt „hodnocení přesnosti laserového měření obvodů a objemů různých částí lidského těla“

CEV se podílí rovněž na přípravě velkých výzkumných projektů:

 • Healthy Aging in Industrial Environment - projekt předkládaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 1, investiční priorita 1, specifický cíl 1, výzva: Excelentní výzkum.
facebook
rss
social hub