Publikační činnost - IS PUBL
Air Pollutants over Industrial and Non-Industrial Areas: Historical Concentration Estimates
Jiří Michalík, Ondřej Machaczka, Vítězslav Jiřík, Tomáš Heryán, Vladimír Janout
Rok: 2022, Atmosphere
článek v odborném periodiku

Self-Reported Mental Health and Lifestyle Behaviour During the COVID-19 Pandemic in the Czech Population: Evidence From Two Cross-Sectional Surveys
Andrea Dalecká, Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Dagmar Skýbová, Rastislav Maďar
Rok: 2022, INT J PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

Evaluation of Fine and Ultrafine Particles Proportion in Airborne Dust in an Industrial Area
Ondřej Machaczka, Vítězslav Jiřík, V. Brezinova, Adéla Vrtková, H. Miturova, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Barbara Hermanová, Hana Šlachtová, G. Siemiatkowski, L. Osrodka, Radim Šrám
Rok: 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Examination of in Factor V Leiden and Prothrombin II Thrombophilic Mutations in Czech Young Women Using ddPCR-Prevalence and Cost-Benefit Analysis
Petra Riedlová, Dagmar Kramná, Silvie Ostřížková, Hana Tomášková, Vítězslav Jiřík
Rok: 2021, HEALTHCARE
článek v odborném periodiku

Lifetime Carcinogenic Risk Proportions from Inhalation Exposures in Industrial and Non-Industrial Regions
Vítězslav Jiřík, Ladislav Tomasek, Ivana Fojtikova, Tomáš Janoš, Markéta Stanovská, Pavlína Guňková, Andrea Dalecká, Adela Vrtkova, Radim Šrám
Rok: 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

The mediating role of lung function on air pollution-induced cardiopulmonary mortality in elderly women: The SALIA cohort study with 22-year mortality follow-up
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Altug Hicran, Vítězslav Jiřík, Joachim Heinrich, Michael J. Abramson, Tamara Schikowski
Rok: 2021, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH
článek v odborném periodiku

Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva
Vítězslav Jiřík, Barbara Hermanová, Andrea Dalecká, Irena Pavlíková, Jan Bitta, Petr Jančík, Leszek Ośródka, Ewa Krajny, Franciszek Sladeczek, Grzegorz Siemiatkowski, Katarzyna Kiprian, Ewa Glodek Bucyk
Rok: 2020, neuvedeno
odborná kniha

Epidemiologické důkazy vlivu znečištění ovzduší na zdraví jako podklad pro vyhodnocení zdravotních dopadů na exponovanou populaci
Andrea Dalecká, Barbara Hermanová, Petra Riedlová, Vítězslav Jiřík, Tomáš Janoš
Rok: 2020, Hygiena
článek v odborném periodiku

Klíšťová encefalitida - počty nakažených zase stouply, kdo je teď na tahu?
Rastislav Maďar
Rok: 2020, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Agnostic Pathway/Gene Set Analysis of Genome-Wide Association Data Identifies Associations for Pancreatic Cancer
Naomi Walsh, Han Zhang, Paula L. Hyland, Vladimír Janout
Rok: 2019, J NATL CANCER I
článek v odborném periodiku

ZDRAVÉ STÁRNUTÍ V PRŮMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ - ZAHÁJENÍ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Hana Šlachtová, Dagmar Skýbová, Andrea Dalecká, Vera Kristýna Jandačková, Hana Tomášková, Vítězslav Jiřík, Daniel Jandačka, Steriani Elavsky, Jan Topinka, Jiří Rubeš, Radim Šrám
Rok: 2019, Hygiena
článek v odborném periodiku

Nemocnost dětí v Moravskoslezském (a Jihočeském) kraji
Vítězslav Jiřík, Andrea Dalecká, Barbara Hermanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Registr kloubních náhrad v České republice
Vladimír Janout, J. Káňa
Rok: 2017, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

KRAS mutations in blood circulating cell-free DNA: a pancreatic cancer case-control study
Florence Le Calvez-Kelm, Matthieu Foll, Magdalena B. Wozniak, Vladimír Janout
Rok: 2016, ONCOTARGET
článek v odborném periodiku

Lung Cancer Among Firefighters: Smoking-Adjusted Risk Estimates in a Pooled Analysis of Case-Control Studies
Carolina Bigert, Per Gustavsson, Kurt Straif, Vladimír Janout
Rok: 2016, J OCCUP ENVIRON MED
článek v odborném periodiku

Occupational prestige, social mobility and the association with lung cancer in men
Thomas Behrens, Isabelle Gross, Jack Siemiatycki, Vladimír Janout
Rok: 2016, BMC CANCER
článek v odborném periodiku

Proč dbát na dobrou průchodnost nosní
Eva Mrázková
Rok: 2010, Za finanční podpory Úřadu vlády ČR
kapitola v odborné knize

Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin
Kateřina Skřejpková, Hana Tomášková, Vladimír Janout, H. Kollárová
Rok: 2010, Hygiena
článek v odborném periodiku


1