Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení CEV
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc.
vědecký konzultant
e-mail:
telefon: 733 784 094
553 46 1798
Šrám Radim, MUDr., DrSc.
vědecký konzultant
e-mail:
telefon:
Sekretariát CEV
Dalecká Andrea, Mgr.
vedoucí skupiny Epidemiologie mladší generace
e-mail:
telefon: 553 46 1791
Výzkumné skupiny
Epidemiologie střední a starší generace
Dalecká Andrea, Mgr.
vedoucí skupiny Epidemiologie mladší generace
e-mail:
telefon: 553 46 1791
Hermanová Barbara, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Stanovská Markéta, Bc. e-mail:
telefon:
Epidemiologie mladší generace
Dalecká Andrea, Mgr.
vedoucí skupiny Epidemiologie mladší generace
e-mail:
telefon: 553 46 1791
Machaczka Ondřej, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny Expozice škodlivinám v ovzduší
e-mail:
telefon: 553 46 1790
Výzkum psychosociálních a socioekonomických determinant
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
553 46 2582
Skýbová Dagmar, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1789
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny Výzkum psychosociálních a socioekonomických determinant
e-mail:
telefon: 553 46 1788
Expozice škodlivinám v ovzduší
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Machaczka Ondřej, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny Expozice škodlivinám v ovzduší
e-mail:
telefon: 553 46 1790
Michalík Jiří, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Laboratoř molekulární epidemiologie
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Kramná Dagmar, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 3639
Ostřížková Silvie, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 3639
Riedlová Petra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3639
Laboratoř fyzikálních faktorů
Hermanová Barbara, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Machaczka Ondřej, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny Expozice škodlivinám v ovzduší
e-mail:
telefon: 553 46 1790
Michalík Jiří, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Biostatistika a informační technologie
Pavliska Lubomír, Ing. e-mail:
telefon:
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788