Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení CEV
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
553 46 1796
733 784 094
553 46 1798
Šrám Radim, MUDr., DrSc.
vědecký konzultant
 
Sekretariát CEV
553 46 1787
730 139 207
 
Výzkumné skupiny
Epidemiologie střední a starší generace
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
553 46 1796
Epidemiologie mladší generace
Šrám Radim, MUDr., DrSc.
vědecký konzultant
 
Výzkum psychosociálních a socioekonomických determinant
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny Výzkum psychosociálních a socioekonomických determinant
553 46 1788
Expozice škodlivinám v ovzduší
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
553 46 1796
Machaczka Ondřej, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny Expozice škodlivinám v ovzduší
553 46 1790
Laboratoř molekulární epidemiologie
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
553 46 1796
Laboratoř fyzikálních faktorů
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
553 46 1796
Biostatistika a informační technologie