Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
553 46 1796
Sekretariát centra
553 46 1787
730 139 207
 
Výzkumné skupiny
Epidemiologie střední a starší generace
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
553 46 1796
Výzkum psychosociálních a socioekonomických determinant
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny Výzkum psychosociálních a socioekonomických determinant
553 46 1788
Expozice škodlivinám v ovzduší
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
553 46 1796
Machaczka Ondřej, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny Expozice škodlivinám v ovzduší
553 46 1790
Laboratoř molekulární epidemiologie
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
553 46 1796
Laboratoř fyzikálních faktorů
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupin Epidemiologie střední a starší generace, Laboratoř molekulární epidemiologie, Laboratoř fyzikálních faktorů
553 46 1796
Biostatistika a informační technologie