Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Certifikovaný kurz – Zajištění vstupu do krevního oběhu
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:všeobecná sestra a porodní asistentka
Doba trvání / hodinová dotace:35 hodin
  • 14 h teoretická část
  • 11 h teoreticko - praktická část
  • 10 h praktická část -10 hod
Cena:3000,- Kč
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Pedagogický poradce:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Anotace:Cílem je připravit absolventy oboru všeobecná sestra k zajištění vstupu do krevního oběhu. Seznámit s principy a postupy zajištění vstupu do krevního oběhu, ošetřování vstupů, hodnocení vzniku komplikací, včetně postupu léčby případných komplikací. Znát postup provedení extrakce katétru, vznik možných komplikací, postup jejich řešení.
Výstupní doklad:certifikát o absolvování
Předpoklady pro přijetí:úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti všeobecná sestra/porodní asistentka
Přihlášky:ANO
Podávají se elektronicky přes e-přihlášku ke studiu
Přihlášky můžete podat do 13. května 2022
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:13. května 2022
Kontakt / další informace:Ing. Darina Pyszková
Způsob platby:převodem na účet
Vyučující:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.,
PhDr. Markéta Kočí,
PhDr. Dana Streitová, PhD.,
MUDr. Jan Divák, PhD.,
Kateřina Horáková,
Bc. Iveta Constantine
Další informace:Bližší informace o certifikovaném kurzu soubor pdf
Studium bude otevřeno pro minimální počet 10 účastníků.