Studenti ostravské lékařské fakulty učí, jak správně poskytnout první pomoc

Znalost první pomoci je často otázkou života a smrti. Většina lidí se však první pomoc poskytnout bojí. Mnozí často nemají ani dostatečné povědomí, jak správně v případě záchrany života postupovat. Bát se rozhodně nemusí studenti Univerzity třetího věku. V rámci výuky na katedře intenzivní medicíny ostravské lékařské fakulty získávají nejen teoretické znalosti, ale i možnost si poskytnutí první pomoci vyzkoušet v praxi. Během výuky navíc dochází k netradiční výměně rolí. Výukového programu se totiž účastní i studenti lékařské fakulty. Mladí medici i budoucí záchranáři se tak pravidelně proměňují v učitele a studenty Univerzity třetího věku učí, jak správně v případě ohrožení života pomoc poskytnout.

Dýchat do úst v případě poskytnutí první pomoci či nikoliv? Kolikrát za minutu je třeba stlačit hrudník? A liší se poskytnutí první pomoci u dospělého a u dítěte? Jasně odpovědět na poměrně zásadní otázky dokáže jen málokdo. Nejen proto je součástí osnov Univerzity třetího věku také speciální výukový program zaměřen na správné poskytnutí první pomoci dětem i dospělým. Studenti získají nejen teoretické znalosti, ale mají jedinečnou možnost si různé život ohrožující situace vyzkoušet v praxi na speciálních figurínách. „V rámci výuky si studenti mohou vyzkoušet například správné poskytnutí první pomoci u malého dítěte s důrazem na kvalitní ověření zástavy oběhu, zprůchodnění dýchacích cest, provedení záchranných úvodních dechů a správného stlačení hrudníku,“ popisuje garantka oboru Mgr. Pavlína Štěpánová.

Na kurzech se studenti mimo jiné dozvídají, jak postupovat v případě, že člověk vdechne cizí těleso a začne se dusit. „S pomocí figurantů nacvičujeme správné vypuzovací manévry, které jsou pro záchranu velmi důležité a dokážou předejít případné srdeční zástavě. A studenti si zkouší i úkony související se zástavou krvácení. Po teoretickém úvodu si zkouší vytvořit takzvaný tlakový obvaz i naložení zaškrcovadla. V těchto modelových situacích se pokoušíme i o improvizaci, například jaké běžně dostupné pomůcky je možné použít, pokud nemáme k dispozici lékárničku,“ dodává Pavlína Štěpánová.

Na kurzech se studenti také učí, jak správně polohovat člověka v bezvědomí do zotavovací polohy nebo jak obvázat či zafixovat poraněnou končetinu. „Studenti si praktické workshopy pochvalují, neboť si mohou v menší skupině nacvičit teoreticky získané dovednosti. A mladí medici tuto opačnou formu výuky rovněž vnímají velmi pozitivně,“ hodnotí odborná asistentka Katedry intenzivní medicíny Pavlína Štěpánová a zároveň zdůrazňuje, že pomáhat ve vypjatých chvílích mohou jen ti, kteří vědí, jak.

Na katedře intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů probíhá v tomto akademickém roce už druhý ročník Univerzity třetího věku s názvem Etudy první pomoci. Studijní program je určen pro všechny lidi starší 55 let. Pro to, aby byli zařazeni do studia, nepotřebují žádné zdravotnické vzdělání. Studium je dvousemestrové a zahrnuje celkem 12 setkání. Každé setkání se věnuje určitému tematickému celku. Přednášejícími jsou akademičtí pracovníci Lékařské fakulty a odborníci z oboru. Na workshopech se zároveň podílí studenti prezenční formy studijních oborů zdravotnický záchranář a všeobecné lékařství. Kombinace teorie a praxe poskytuje studentům univerzity jednoduchý, ale zároveň dostatečný návod k účelnému poskytnutí první pomoci. „Studenti „senioři“ se zájmem pozorují mladé studenty, nebojí se vznést dotaz a často se naopak podělí o své zážitky ze života. Nebrání se diskuzi a workshop je oboustranně velmi příjemně stráveným časem“ dodává další pozitiva Pavlína Štěpánová.


Studenti ostravské lékařské fakulty učí, jak správně poskytnout první pomoc
Autor: Pavlína Štěpánová
Studenti ostravské lékařské fakulty učí, jak správně poskytnout první pomoc
Autor: Pavlína Štěpánová
Studenti ostravské lékařské fakulty učí, jak správně poskytnout první pomoc
Autor: Pavlína Štěpánová
Studenti ostravské lékařské fakulty učí, jak správně poskytnout první pomoc
Autor: Pavlína Štěpánová
Studenti ostravské lékařské fakulty učí, jak správně poskytnout první pomoc
Autor: Pavlína Štěpánová
Studenti ostravské lékařské fakulty učí, jak správně poskytnout první pomoc
Autor: Pavlína Štěpánová

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 03. 2019