Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Podrobnosti k ústní části přijímacího řízení na navazující magisterský obor Intenzívní péče (kombinovaná forma)

Cíl pohovoru:

Zjistit motivaci pro studium oboru, zájem o obor, zjistit předpoklady pro vysokoškolské studium a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče.

Doporučené dokumenty k pohovoru:

  • Potvrzení o realizované klinické praxi v oboru
  • Návrh své závěrečné práce
  • Zahraniční zkušenosti v oboru (odborná stáž, studijní pobyt, klinická praxe)
  • Prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia (aktivní účast na odborných konferencích, publikační činnost, dobrovolnické a jiné aktivity apod.)

Odborná praxe (minimálně dvouletá) v oboru intenzívní péče:

  • Bodové hodnocení: 0 – 15 bodů

Návrh diplomové práce, motivace ke studiu:

  • Bodové hodnocení: 10 – 30 bodů

Přednosti uchazeče (volnočasové aktivity – odborné konference, publikační činnost v oboru, zahraniční zkušenosti apod.):

  • Bodové hodnocení: 5 – 15 bodů

Celkový výsledek z ústního pohovoru je maximálně 60 bodů, minimálně 15 bodů.

Celkový výsledek přijímací zkoušky je dán součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 04. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub