Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Okruhy k přijímacímu řízení navazující magisterský obor Intenzívní péče (kombinovaná forma)

Biologie člověka: Cytologie, genetika, funkční anatomie tkání, pohybový systém – kosti, svaly, krev, krevní oběh, mízní soustava, dýchací systém, trávící systém, termoregulace, močový systém, kožní ústrojí, látkové řízení organismu, žlázy s vnitřní sekrecí, nervové řízení organismu, CNS, smyslová ústrojí, pohlavní systém.

Fyziologie a patofyziologie: Zevní faktory vzniku nemocí, fyziologie a patofyziologie buňky, obecná fyziologie dráždivých systémů, fyziologie a patofyziologie imunity, fyziologie a patofyziologie krve, fyziologie a patofyziologie tělesných tekutin, acidobazická rovnováha, fyziologie a patofyziologie oběhového systému, fyziologie a patofyziologie respiračního systému, fyziologie a patofyziologie trávení a vstřebávání, fyziologie a patofyziologie metabolismu a výživy, fyziologie a patofyziologie vylučovacího systému, fyziologie a patofyziologie endokrinního systému, fyziologie a patofyziologie stresové reakce, fyziologie a patofyziologie svalů a pohybu, fyziologie a patofyziologie periferního a autoimunitního systému, fyziologie a patofyziologie CNS, fyziologie a patofyziologie somatosenzorického systému a bolesti, fyziologie a patofyziologie čichu a chuti, fyziologie a patofyziologie vestibulárního systému a sluchu, fyziologie a patofyziologie zrakového systému, fyziologie a patofyziologie kůže a termoregulace.

Teorie ošetřovatelství: Ošetřovatelství jako samostatný obor, konceptuální modely, ošetřovatelský proces, potřeby pacienta v IP, skórovací systémy v IP.

Základy intenzivní péče: Základní výkony k zajištění vitálních funkcí, základy monitorování v IP, respirační insuficience, UPV a kyslíková terapie, šok, sepse, MOF, MODS, nozokomiální infekce v IP, akutní stavy v IP: kardiovaskulární systém, GIT, renální systém, krev, nervový systém, endokrinní systém, pediatrie; akutní intoxikace, úrazy, neodkladní resuscitace, přehled nejčastěji užívaných farmak v IP, základy anesteziologie – celková a regionální anestezie.

Název programu / oboru: Intenzivní péče

  • Ševčík, P., Černý, V., Vítovec, J.: Intenzivní medicína. Galén, Praha 2003. ISBN 80-7262-203-X
  • Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN978-80-247-1830-9.
  • Zadák, Z., Havel, E. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN978-80-247-2099-9.
  • Handl, Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči – vybrané kapitoly. NCO NZO, Brno 2007. ISBN 978-80-7013-459-7
  • Kolektiv autorů: Sestra a urgentní stavy, Grada Publishing, 2009., ISBN: 978-80-247-2548-2
  • Rokyta R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2015. 680 s. ISBN 978-80-247-4867-2.
  • Plevová, I. a kol. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 288s. ISBN: 978- 80-247-3557-3.
  • Plevová, I. a kol. Ošetřovatelství II. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 224 s. ISBN: 978- 80-247-3558-0.

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 01. 2019

facebook
rss
social hub