Anketa o akademika a studenta dekády má své vítěze

U příležitosti desátého výročí založení Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlásilo začátkem roku 2020 vedení LF OU společně se studentskou neziskovou organizací IFMSA CZ Ostrava anketu o akademika a studenta dekády. Výsledky ankety měly být původně slavnostně vyhlášeny v průběhu Výročního galavečera LF OU - MED GALA, který byl po opakovaném přeložení z důvodu epidemiologické situace nakonec s konečnou platností zrušen. Anketa dekády však proběhla v plném rozsahu a podle plánu.

Hlasování v anketě probíhalo ve dvou kolech. V prvním kole mohli všichni studenti, absolventi, akademici a zaměstnanci OU a FNO navrhnout svého kandidáta ve dvou kategoriích - akademik a student dekády. Navrženi mohli být všichni absolventi i studenti LF OU a všichni akademici zapojení v posledních 10 letech do výuky. Nominační kolo probíhalo ve dnech 10. - 21. února roku 2020 přes Google formulář. Po nominačním kole proběhlo druhé kolo - hlasovací. Toto druhé kolo se uskutečnilo ve dnech 25. února - 15. března 2020 přes platformu Moodle.

O anketu byl vysoký zájem. Organizátoři obdrželi celkem 35 různých nominací. Do hlasovacího kola vstoupilo celkem 14 akademiků a 10 studentů (někteří byli navrženi více než 1x). Hlasování se zúčastnilo přes 300 přihlášených studentů/akademiků a rozdány byly tisíce hlasů.

Výsledky ankety o akademika dekády:

1. místodoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS(146 hlasů)
2. místoMgr. Ivona Závacká, Ph.D.(119 hlasů)
3. místoprof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.(115 hlasů)

Výsledky ankety o studenta dekády:

1. místoMartin Palička - 6. ročník VŠL(129 hlasů)
2. místoMUDr. Hana Straková - absolventka 2020(116 hlasů)
3. místoNatália Perďochová - 6. ročník VŠL(58 hlasů)

Akademik dekády: doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS (146 hlasů)
Student dekády: Martin Palička - 6. ročník VŠL (129 hlasů)

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2020