Jak postupovat?

Pokud máte zájem o výjezd v programu Erasmus, musíte se rozhodnout a podat přihlášku rok dopředu. Vaším hlavním průvodcem a pomocníkem budou Erasmus koordinátoři Lékařské fakulty a příslušné katedry. Doporučujeme navštívit Mobility Day, kde se dozvíte podrobnější informace a zkušenosti studentů, kteří již absolvovali studijní pobyt anebo stáž. Mobility Day se koná obvykle v listopadu – informace o termínu dostanete emailem. Inspirujte se také zkušenostmi studentů v národní databázi závěrečných zpráv Erasmus+.

Před výjezdem

1. Kontrola splnění podmínek pro studijní pobyt nebo stáž
Zkontrolujte, zda splňujete kvalifikační podmínky programu Erasmus+.

2. Výběr partnerské univerzity nebo organizace pro stáž
Vyberte si partnerskou univerzitu, na které plánujete studijní pobyt. Ověřte si, že na vybrané univerzitě nabízejí předměty z Vašeho oboru, a že jazyk studia odpovídá Vašim předpokladům. Vyhledejte si organizaci, kde chcete realizovat stáž. Inspirovat se můžete předchozími absolventy, doporučením pedagogů nebo můžete přímo oslovit organizaci, která Vám umožní získat praxi ve Vašem oboru.

3. Podání přihlášky k zahraničnímu studiu/stáži
Vyplňte přihlášku a odevzdejte katedrovému koordinátorovi. Přihlášky se podávají v termínu určeném fakultním koordinátorem, zpravidla v listopadu/prosinci. Ověřte si výše stipendií pro Vámi zvolené cílové země.

4. Výběrové řízení
Výběrové řízení probíhá na příslušné katedře v termínu, který určí katedrový koordinátor. Posuzovány jsou studijní výsledky, motivace, jazykové kompetence a případně další aspekty dle rozhodnutí katedry. O výsledcích výběrového řízení jsou studenti informováni.

5. Administrace výjezdu
Administraci výjezdu konzultuje student s katedrovým a fakultním koordinátorem, vyplní a podepisuje Learning Agreement (Studijní smlouva). Zahraniční univerzita schválí přijetí studenta, student sjednává pojištění, podepisuje Účastnickou smlouvu, na jejímž základě získává stipendium. Podrobněji viz podmínky OU.

Erasmus kód Ostravské univerzity: CZ OSTRAVA02
Fakultní koordinátor Erasmus: Ing. Gabriela Kovolová

Po návratu

Po návratu ze studijního pobytu předloží student potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of Stay), výpis v zahraničí absolvovaných předmětů a získaných kreditů (Transcript of Records) a vyplní závěrečnou zprávu (EU Survey) – online. Uznávání předmětů/kreditů je v plné kompetenci jednotlivých kateder/ústavů a garanta studijního programu. O procesu uznávání kreditů/předmětů se informujte na zahraničním a studijním oddělení fakulty. Pokud není ve Studijní smlouvě ujednáno jinak, student musí na přijímající instituci získat alespoň takový počet kreditů, který po přepočtu na kreditní systém OU bude odpovídat 20 kreditům za semestr (bakalářské a magisterské studijní programy), pro doktorské studium limit stanoven není. Podrobněji viz podmínky OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2023