Podmínky účasti

  • Mezi Lékařskou fakultou OU a partnerskou institucí je uzavřena bilaterální smlouva Erasmus+.
  • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na Lékařské fakultě OU.
  • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. Ke studiu musí být zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
  • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského nebo magisterského studia (VL).
  • Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
  • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
  • Student se může mobility v rámci programu Erasmus+ (studijní pobyt, praktická stáž) účastnit vícekrát. Pobyt v zahraničí (včetně období studia v zahraničí) však nesmí v rámci jednoho cyklu studia překročit 12 měsíců.

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 04. 2021