O Erasmu

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, díky němuž mohou vysokoškolští studenti studovat na nejrůznějších evropských univerzitách.

Studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kteří mají zájem poznat, jak funguje zdravotnictví v jiných zemích, a získat tím nenahraditelné zkušenosti pro své budoucí povolání, mají možnost vyjet v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyt nebo praktickou či absolventskou stáž. Stáže jsou určeny studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v prezenční či kombinované formě studia. Podmínkou účasti na pobytu jsou jazykové a studijní předpoklady a ukončený alespoň první ročník studia v době výjezdu. Studijní pobyt i pracovní stáž mohou v každém stupni vysokoškolského studia trvat až 12 měsíců a mohou být i opakované.

Studijní pobyt je studium na zahraniční vysoké škole v délce od 3 do 12 měsíců. LF OU má za tímto účelem uzavřeny bilaterální smlouvy s více než šedesáti univerzitami.

Praktická stáž je stáž v organizaci, podniku, školicím nebo výzkumném středisku dle vlastního výběru, a to v délce od 2 do 12 měsíců.

Absolventská stáž je stáž v instituci dle vlastního výběru, a to v délce od 2 do 12 měsíců. Je třeba ji uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně doby stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia, kdy má uchazeč statut studenta.

Podrobné informace o programu Erasmus+ lze najít na www.naerasmusplus.cz nebo u fakultní koordinátorky na adrese .

Koordinátoři kateder a ústavů


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2023