OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Leopold Pleva

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZZ 201, budova ZZ
funkce:vedoucí ústavu
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav medicíny katastrof (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 002
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J. a Vronský, R. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava..
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J. a Jahoda, J. Aktivace traumatologického plánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava..
Ječmínek, V., Pleva, L., Jelen, S. a Ječmínková, R. Damage control komplexního poranění pánve..
Jelen, S., Ječmínek, V., Prusenovský, P., Pleva, L., Krajča, J. a Procházka, V. Embolizace při poranění jater - kdy a jak ?.
Lukáč, L., Pleva, L. a Madeja, R. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin proximálního humeru. In: Sborník přednášek.
Jelen, S., Pleva, L., Vronský, R., Bílek, J. a Lukáč, L. Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí..
Vronský, R., Pleva, L., Lukáč, L. a Jelen, S. Poranění proximálního konce kosti vřetenní u dětí a mladistvých..
Šír, M., Pleva, L., Demel, J. a Jelen, S. Tramway and Train Disasters in the Same Year in the Region of North Moravia..
Šír, M., Pleva, L., Demel, J. a Jelen, S. Tramway and Train Disasters in the Same Year in the Region of North Moravia..
Ječmínek, V., Pleva, L., Procházka, V. a Jelen, S. Trauma jater - pokračující krvácení po chirurgickém ošetření.
Procházka, V., Jonszta, T., Czerný, D., Krajča, J., Pleva, L., Ječmínek, V., Šír, M. a Hrbáč, T. Endovaskulární léčba cévních poranění. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Frydrýšek, K., Theisz, G., Demel, J., Pleva, L., Pompach, M. a Fojtík, F. Fatigue testing of medial plates for treatment of distal tibia fractures. In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016-05-30 Hotel Srní. Kašperské Hory: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-6. ISBN 9788026106241.
Pleva, L., Ječmínek, V. a Madeja, R. Femur. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Kristiníková, J., Pleva, L., Janura, M. a Polášková, K. Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou-srovnávací studie. rehabilitace a Fyzikální lékařství. 2016, roč. 2016, č. 23, s. 29-35. ISSN 1211-2658.
Jelen, S., Pleva, L., Vlček, V., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Novák, M. a Krajčíková, M. Hromadná nehoda Studénka 2015.. 2016.
Demel, J. a Pleva, L. ISOLATED THIRD CRANIAL NERVE OF CLINICAL CASE REPORTS. Jacobs Journal of Clinical Case Reports,. 2016, roč. 5, s. 1-3. ISSN 2379-3113.
Pometlová, J., Demel, J. a Pleva, L. Isolated Third Cranial Nerve Palsy after Mild Head Trauma. Jacobs Journal of Clinical Case Reports. 2016, roč. 2, s. 1-3. ISSN 2379-3113.
Ječmínek, V., Pleva, L., Demel, J., Litner, R. a Bialy, Ĺ. Osteosyntéza nohy a ruky. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Olomouc. 2016.
Ječmínek, V., Pleva, L. a Jackanin, J. Poranění jater - transplantace. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Martin, N., Jelen, S., Pleva, L. a Michaela, K. Požadavky traumatologa na anesteziologa při damage control surgery - "Damage kontrol anesthesia". 2016.
Jelen, S., Martin, N., Marcel, M., Pleva, L. a Michaela, K. Štědrovečerní damage control surgery u střelného poranění hrudníku.. 2016.
Šír, M., Pleva, L., Ječmínek, V., Vronský, R., Szeliga, J., Mitták, M., Pelikán, A., Posolda, T., Ihnát, P., Vávra, P., Mrůzek, M. a Dočekal, B. Urgentní a akutní operace břišních poranění v roce 2015 v TC FN Ostrava. In: XXIII.Pražské chirurgické dny. Praha. 2016.
Jelen, S., Pleva, L. a Šír, M. Výuka medicíny katastrof na LF OU - dvouleté zkušenosti.. 2016.
Frydrýšek, K., Theisz, G., Bialy, L., Pliska, L. a Pleva, L. Finite element modelling of T-plate for treatment of distal radius. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2015, roč. 423, s. 1-10. ISSN 2194-5357.
Jelen, S., Pleva, L., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Novák, M. a Krajčíková, M. "HN Studénka 2015". 2015.
Jelen, S., Pleva, L., Vlček, V., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Novák, M. a Krajčíková, M. Hromadná nehoda Studénka 2015. 2015.
Theisz, G., Frydrýšek, K., Fojtík, F., Kubín, T., Pečenka, L., Demel, J., Madeja, R., Sadílek, M., Kratochvíl, J. a Pleva, L. Medial plate for treatment of distal tibia fractures. In: 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015-06-01 Český Krumlov. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 431-437. ISBN 9788001057346.
Madeja, R., Pleva, L. a Ječmínek, V. Osteosyntéza pánve pomocí počítačové navigaced. Úrazová chirurgie. 2015, roč. 23, s. 63-67. ISSN 1211-7080.
Kušnierová, P., Pleva, L., Plevová, P., Šafarčík, K., Švagera, Z. a Všianský, F. Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels. SCAND J CLIN LAB INV. 2015, roč. 75, s. 508-513. ISSN 0036-5513.
Burša, F., Pleva, L., Máca, J., Sklienka, P. a Ševčík, P. Tissue ischemia microdialysis assessments following severe traumatic haemorrhagic shock: lactate/pyruvate ratio as a new resuscitation end point?. BMC ANESTHESIOLOGY. 2015, roč. 14, s. 1-8. ISSN 1471-2253.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J. a Vronský, r. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2014.
Burša, F. a Pleva, L. Anaerobic metabolism associated with traumatic hemorrhagic shock monitored by microdialysis of muscle tissue is dependent on the levels of hemoglobin and central venous oxygen saturation: a prospective, observational study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2014, roč. 22, s. 1-9. ISSN 1757-7241.
Pleva, L. Klinické vyšetření ruky pro fyzioterapeuty. 2014.
Neklapilová, V. a Pleva, L. Medicína katastrof: čítanka překladů z odborné literatury. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. 248 s. ISBN 978-80-7464-521-1.
Pleva, L. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP. In: XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2014. Rožnov pod Radhoštěm: Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU. 2014.
Pleva, L. Organizace mezinárodního kongresu. In: Biomechanika poranění pánve. Clarion congress holet Ostrava: Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU. 2014.
Frydrýšek, K., Theinz, G., Pliska, L., Smolár, M., Poruba, Z. a Pleva, L. Plate for Treatment of distal Radius Fractures Strength Analyses. In: International conference of the polish society of biomechanics. Lodž: Biomechanics. 2014.
Pleva, L. Polytrauma. In: Speciální chirurgie. 3. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 431-435. ISBN 978-80-7492-128-5.
Šír, M., Pleva, L. a Procházka, V. Polytrauma - ošetření skeletálních poranění metodou damage control orthopaedics. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 287-291. ISSN 0035-9351.
Pleva, L. Poranenia hrudníku. Zbierka Jána Bauera. 2014.
Kessler, P., Pleva, L., Dvořák, J. a Gumulec, J. Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v traumatologii. Úrazová chirurgie. 2014, roč. 22, s. 43-48. ISSN 1211-7080.
Losertová, M., Drápala, J., Konečná, K. a Pleva, L. Study of Fracture Feature of Titanium Based Alloys for Biocompatible Implants after Removal from Human Body.. Materials Science Forum. 2014, roč. 4, s. 449-452.
Pleva, L. Traumatologie. 2014.
Pleva, L. Úrazová chirurgie. 2014.
Pometlová, J., Pleva, L., Szeliga, J. a Šír, M. Využití podtlakové terapie rány při léčbě otevřených zlomenin III. stupně na Traumatologickém centru FN Ostrava. Úrazová chirurgie. 2014, roč. 22, s. 9-14. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Demel, J., Mitták, M. a Pometlová, J. Bodná poranění srdce. In: 4. Trilaterální sympozium s mezinárodní účasti. Rožnov pod Radhoštěm. 2013.
Šír, M., Pleva, L., Dudík, I. a Pelikán, A. Hemoragický šok nebo jiná příčina smrti?. In: 4. Trilaterální sympozium s mezinárodní účasti. Rožnov pod Radhoštěm. 2013.
Burša, F. a Pleva, L. Intenzita a délka tkáňové ischemie těžce polytraumatizovaných pacientů v závislosti na délce přednemocniční péče, péče na urgentním příjmu a operačním čase registrované mikrodialýzou svalové tkáně. Úrazová chirurgie. 2013, roč. 21, s. 1-9. ISSN 1211-7080.
Šír, M., Pleva, L., Dostalík, J. a Klvaňa, P. Komplikace poranění GIT v TC Ostrava. In: XX. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY. Praha: 1.CHK 1.LF UK a VFN Praha, Česká chirurg. společnost ČLS JEP, Česká asociace sester, traumatologicko-ortopedická sekce. 2013.
Šír, M. a Pleva, L. Léčba chronické osteomyelitidy tibie pomocí zevního fixátoru. Úrazová chirurgie. 2013, roč. 21, s. 108-113. ISSN 1211-7080.
Pleva, L. Aktuální koncepce ošetřování závažných poranění v TC FNKV.. 2012.
Pleva, L., Kopáček, I. a Demel, J. Artroskopicyk asistovaná osteosyntéza zlomeniny interkondylické eminence u dětí. In: 5. Slovenská konferencia Trauma v detskom veku. Šamorín: Klinika dětské chirurgie. 2012.
Pleva, L. Comparison of the results and complication of palmar and dorsal miniinvasive approaches in the surgery of scaphoid fractures. A prospective randomized study.. 2012.
Madeja, R. a Pleva, L. Computer navigation used by osteosynthesis of pelvis. In: Eurepean Congres of Trauma and Emergency Surgery. Basel: ESTES. 2012.
Frydrýšek, K. a Pleva, L. Design of External Fixators Used in Traumatology and Orthopaedics - Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum. In: Design externích fixátorů použitých v traumatologii a ortopedii - Léčba zlomenin pánve a acetabula. Elsevier, SciVerse ScienceDirect, 2012. s. 164-173. ISSN 1877-7058.
Pleva, L. Distribuce zlomenin horního konce stehenní kosti v závislosti na roční době a počasí. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2012, roč. 79, s. 140-143. ISSN 0001-5415.
Pleva, L. Giant-post-traumatic cyst after motorcycle injury: a case report with revies of the pathogenesis.. 2012.
Pleva, L., Ječmínek, V., Jelen, S. a Gřegoř, R. Mezioborová spolupráce v ošetřování polytraumat. ISBN 978-80-7392-190-3.
Pleva, L. Mikrodialýza kosterního svalu v průběnu tekutinové resuscitace sepse. 2012.
Madeja, R., Pleva, L., Stránský, J. a Hájek, M. Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii. In: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-20 Hukvaldy. Ostrava: Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 30-32. ISBN 978-80-7464-102-2.
Madeja, R., Pleva, L., Stránský, J. a Hájek, M. Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii.. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Frydrýšek, K. a Pleva, L. New Design of External Fixators for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum. In: New Design of External Fixators for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2012. VŠB TU Ostrava, 2012. s. 34-37. ISBN 978-80-248-2750-6.
Frydrýšek, K., Učeň, O., Kubín, T., Pleva, L., Žilka, L. a Sládeček, V. NEW DESIGNS OF EXTERNAL FIXATORS FOR TREATMENT IN TRAUMATOLOGY. In: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Science of the Czech Republic. Svratka: VŠB TU Ostrava, 2012. VŠB TU Ostrava, 2012. s. 301-308. ISBN 978-80-86246-40-6.
Pleva, L. NS/14417. 2012.
Pleva, L. Optimalizace registru polytraumatizovaných v Traumacentru FN Brno. 2012.
Pleva, L. Ošetření zlomenin horního konce stehenní kosti na I. chirurgické klinice VFN. 2012.
Pleva, L., Pometlová, J., Ječmínek, V. a Chmelová, J. Poranění cév dolních končetin. Úrazová chirurgie. 2012, roč. 20, s. 43-48. ISSN 1211-7080.
Frydrýšek, K. a Pleva, L. Some Engineering Applications of Trauma and Emergency Surgery Suitable for the Army. In: n CD Armament and Technics of Land Forces 2012. n CD Armament and Technics of Land Forces 2012, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-8040-458.
Pleva, L. Stabilizace luxace AC skloubení a zlomenin akromiálního konce klíčku pomocí háčkové dlahy. 2012.
Pleva, L. XI. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 2012.
Frydrýšek, K. a Pleva, L. Zpráva o novém externím fixátoru pro léčbu zlomenin pánve a acetabula. In: Latest Advances in Biology, Environment and Ecology. Rumunsko: WSEAS Press, 2012. WSEAS Press, 2012. s. 144-147. ISBN 978-1-61804-097.
Frydrýšek, K. a Pleva, L. Zpráva o nových externích fixátorech pro léčbu komplikovaných zlomenin končetin. In: Report about the New External Fixators for Treatment of Complicated Limb Fractures. WSEAS Press, 2012. s. 148-151. ISBN 978-1-61804-097-8.
Pleva, L. 2. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. 2012.
Pleva, L. Abdominálny kompartment syndrom. In: Poranenia orgánov brušnej dutiny. Košice: Klinika úrazovej chirurgie LF UP, 2011. s. 62-66. ISBN 978-80-89082-35-3.
Janečka, M., Frydrýšek, K., Pleva, L., Rojíček, J., Klučka, R. a Sivera, M. Numerical Solution of External Fixator for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum. In: Applied and Computational Mechanics. ISSN 1802-680X.
Pleva, L., Šir, M., Chmelová, J. a Pometlová, J. Perforace pravé komory srdeční úlomkem žebra po tupém úrazu hrudníku. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, s. 656-660. ISSN 0035-9351.
Pometlová, J., Šír, M., Hájek, M. a Pleva, L. Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 15-16. ISSN 1802-6400.
Pometlová, J., Šír, M., Hájek, M. a Pleva, L. Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin.. In: Konference RANDE 2011. Třinec: Nemocnice Třinec Podlesí. 2011.
Pleva, L. a Dvořáček, I. 3. Trilaterální sympozium. 2011.
Pometlová, J., Šír, M. a Pleva, L. Infikované potraumatické pseudoaneuryzma s gangrénou bérce. Interní medicína. 2010, roč. 12, s. 159-162. ISSN 1212-7299.
Ječmínek, V., Pleva, L. a Chmelová, J. Managment ošetření poranění pánve. In: IV. Bilaterální sympozium v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm. 2010.
Pometlová, J., Pleva, L., Mayzlík, J. a Chmelová, J. Poranění cév - diagnostika a léčba. In: IV. Bilaterální sympozium v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm. 2010.
Pleva, L., Chmelová, J., Šír, M. a Fikoczek, H. Přínos CTA pro diagnostiku a léčbu abdominálního traumatu. In: IV. Bilaterální sympozium v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm. 2010.
Pleva, L., Lukáč, L., Madeja, R., Koscielnik, P. a Chmelová, J. Traumatická ruptura bránice - diagnostika a léčba. In: IV: Bilaterální sympozium v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm. 2010.
Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R., Jahoda, J. a Jelen, S. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2009.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2009.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. ISBN 978-80-7368-664-2.
Jelen, S., Pleva, L., Vronský, R., Bílek, J. a Lukáč, L. Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí..
Vronský, R., Pleva, L. a Kodaj, M. Netypické poranění ruky a karpu u dítěte. 2009.
Pleva, L., Lukáč, L. a Jelen, S. Organizace ošetřování hromadného úrazu. 2009.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava.. s. 28-31. ISBN 978-80-254-3267-9.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Damage Control a hromadná nehoda. s. 13-17. ISBN 978-80-254-2791-0.
Jelen, S., Bílek, J., Pleva, L. a Vronský, R. Hromadná nehoda 080808 a traumatologický plan FN.Ostrava.. s. 74-77. ISBN 978-80-7368-510-2.
Lukáč, L., Pleva, L. a A Kol., .. Instabilní hrudník - operační léčba. In: Sborník přednášek.
Lukáč, L., Pleva, L., Demel, J. a Ječmínek, V. Ošetření hromadného vlakového neštěstí na TC FN Ostrava. In: Sborník přednášek na CD.
Pleva, L., Lukáč, L. a A Kol., Polytraumatizovaný pacient - multidisciplinární spolupráce.
Lukáč, L. a Pleva, L. Řešení poúrazových komplikací oblasti ramenního kloubu reversní TEP.
Ječmínková, R., Jelen, S., Bílek, J., Pleva, L., Jahoda, J. a Bialy, L. Srážka tramvají v Ostravě - Vřesině - hromadná nehoda 110408 a traumatologický plan FN Ostrava. s. 67-68. ISBN 978-80-7368-510-2.
Lukáč, L., Pleva, L. a Madeja, R. Zevní fixace v léčení komplexního poranění lokte. In: Sborník přednášek.
Lukáč, L., Pleva, L. a Madeja, R. Možnosti využití reverzní TEP ramenního kloubu v úrazové chirurgii. Úrazová chirurgie. 2007, č. 15, s. 118-.
Lukáč, L., Pleva, L. a Prusenovsky, P. Nestabilní hrudník a poranění srdce - kazuistika. Úrazová chirurgie. 2007, č. 15, s. 1-4.
Mayzlík, J., Dostalík, J., Pleva, L. a Mazur, M. Alarmujcí souvislosti morbidní obezity a chronické venózní insuficience. Praktická flebologie. 2006, roč. 15,
Pleva, L., Širůčková, S., Sedláčková, J., Walczysková, S. a Šilhánová, E. Ataxia teleangiectasia - a case repost. In: Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs. Plovdiv, Bulharsko. 2006.
Demel, J., Pleva, L. a Madeja, R. Complex knee injury.International Sympozium Modern aproach in treatment of complikated limb injuries. Book of papers and abstracts. 2006, č. 10, s. 107-107.
Demel, J., Pleva, L. a Madeja, R. Cost and benefit in complex knee injury. European Journal of Trauma. 2006, č. 5, s. 61-61. ISSN 1439-0590.
Doleček, R., Pleva, L., Prusenovský, P., Madeja, R., Segarová, P., Tymonová, J., Pohlídal, A., Karlík, T. a Švagera, Z. Endokrinologie traumatu. Úrazová chirurgie. 2006, roč. 14, ISSN 1211-7080.
Doleček, R., Pleva, L. a A Kolektiv, Endokrinologie traumatu. Suplementum Úrazové chirurgie. 2006, ISSN 1211-7080.
Šír, M., Pleva, L., Chmelová, J., Czerny, D. a Klvaňa, P. Liver Injury and Complications. European Journal of Trauma. 2006, č. 5, s. 113-113. ISSN 1439-0590.
Pleva, L. a Mayzlík, J. Metody "damage control surgery" v úrazové chirurgii. In: IV. Slovenský chirurgický kongres. s. 72-.
Pleva, L. a Mayzlík, J. Poranění cév u zlomenin. In: Sborník lékařských přednášek.
Mayzlík, J., Pleva, L., Mazur, M. a Havránek, P. Reperfúzní syndrom u končetinové ischemie. Praktická flebologie. 2006, roč. 14, s. 1-44.
Směšný, M., Chmelová, J. a Pleva, L. Skiasgrafická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava. In: Sborník přednášek II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov p. Radhoštěm. s. 30-31. ISBN 80-239-6507-7.
Směšný, M., Majola, D., Chmelová, J. a Pleva, L. Skiaskopická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava. In: Sborník přednášek II. bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. s. 30-31. ISBN 80-239-6507-7.
Doleček, R., Pleva, L., Pohlídal, A., Tymonová, J., Kadlčík, M., Karlík, T., Švagera, Z. a Závodná, R. Ukazatelé kostního obratu, denzity a endokrinních změn po polytraumatech a po popálení. Osteologický bulletin. 2006, roč. 11, s. 5-22.
Chmelová, J., Mrázková, D., Džupa, V., Báča, V., Grill, R. a Pleva, L. Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky. Acta chir. orthop. traumatol. Cech.. 2006, s. 394-399.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Šir, M. Damage kontrol v úrazové chirurgii. In: Harachovské chirurgické dny. s. 20-.
Chmelová, J., Sochorová, H., Pleva, L. a Korhelík, K. Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů ZSF OU. In: XXVIII.Dny lékařské biofyziky-sborník abstrakt. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 34-34. ISBN 80-210-3695-8.
Chmelová, J., Sochorová, H., Pleva, L. a Korhelík, K. Digitalization and transmission od picture data in the teaching of radiological assistans at ZSF OU. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 203-205. ISBN 80-7368-081-5.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Ječmínek, V. Komplexní poranění pánve a dolních končetin. In: Harachovské chirurgické dny. s. 23-.
Mayzlík, J., Pleva, L. a Mazur, M. Reperfuzní syndrom u končetinové ischemie. Praktická flebologie. 2005, s. 1-44.
Chmelová, J., Mayzlík, J. a Pleva, L. Traumatogenic changes in pelvic vascular system - diagnostic and treatment. Central European Vascular Journal. 2005, s. 95-.
Mayzlík, J., Pleva, L., Mitták, M. a Satinský, I. Zamyšlení nad Buergerovou chorobou. In: XIII. slovenský angiologický kongres s mezinárodní účastí.
Pleva, L., Šir, M. a Madeja, R. Abdominal compartment syndrome in polytrauma.. Biomedical Papers. 2004, s. 81-84. ISSN 1213-8118.
Pleva, L. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 2004.
Pleva, L., Madeja, R. a Litner, R. Biologická osteosyntéza u patologických zlomenin.. In: Souhrny přednášek. s. 6-6. ISBN 1211-7927.
Pleva, L. a Rozum, K. Biomechanika a rozvoj zevních fixací.. In: Úrazová chirurgie - sborník přednášek. s. 52-52. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Mayzlík, J., Havránek, P. a Ječmínek, V. Cévní poranění u zlomenin pánve.. In: Úrazová chirurgie - sborník přednášek. s. 35-35. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Piperová, E., Chmelová, J. a Mayzlík, J. CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem - principy a první zkušenosti.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 91-91. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Prusenovsky, P. a Klus, I. Damage control v úrazové chirurgii.. In: Úrazová chirurgie - sborník přednášek. s. 14-14. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Hrdlička, R., Hladík, M., Trávníček, B. a Barnetová, D. Dětská polytraumata ve FNsP Ostrava 1999-2004. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 10-10. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Lukáč, L., Chmelová, J. a Jonszta, T. Diagnostická úskalí poranění bránice.. In: Sborník. s. 56-56. ISBN 1211-7080.
Pleva, L. a Pliska, L. Diagnostika a léčba úrazů člunkové kosti.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 97-97. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Chmelová, J. a Korhelík, K. Digitalizace obrazových dat - strašák nebo naděje?. In: Sborník, Úrazová chirurgie 12. s. 18-18. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Doleček, R. a Pohlídal, A. Endokrinologie pro traumatology.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 5-5. ISBN 1211-7080.
Pleva, L. II.Lučenecké traumatologické dni.. 2004.
Lukáč, L. a Pleva, L. Komplexní poranění hrudníku.. In: Úrazová chirurgie - sborník přednášek. s. 24-24. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Šir, M. a Mayzlík, J. Komplexní zlomenina pánve.. s. 73-73. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Šír, M. a Litner, R. Kompresně distrakční metoda v léčení pakloubů.. In: Úrazová chirurgie 12. s. 74-74. ISBN 1211-7080.
Pleva, L. a Madeja, R. Leczenie chirurgirczne zlamań patologicznych.. In: Abstract.
Demel, J. a Pleva, L. Léčba Jonesovy zlomeniny Herbertovým šroubem.. Úrazová chirurgie. 2004, s. 6-9. ISSN 1211-7080.
Pleva, L. a Klus, I. Léčení otevřených zlomenin hlezna.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 67-67. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Kopáček, I. a Prusenovsky, P. Léčení otevřených zlomenin u dětí zevními fixátory.. In: Souhrny přednášek . s. 29-29. ISBN 1211-7927.
Šir, M., Pleva, L. a Pliska, L. Léčení pakloubů zevní fixací.. In: Souhrny přednášek. s. 13-13. ISBN 1211-7927.
Ječmínek, V., Pleva, L. a Šir, M. Léčení zlomenin acetabula.. In: Sborník abstrakt. s. 54-54. ISBN 80-86143-30-9.
Ječmínek, V. a Pleva, L. Luxační zlomeniny acetabula u polytraumat.. In: Úrazová chirurgie - sborník přednášek. s. 45-45. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Madeja, R. a Klus, I. Luxační zlomeniny humeru.. In: Sborník abstrakt, . s. 54-54. ISBN 80-86143-30-9.
Pleva, L. a Madeja, R. Medycyna ratunkowa wieku dzieciecego..
Pleva, L. Medycyna ratunkowa wieku dzieciecego. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej.. 2004.
Pleva, L. a Klus, I. Metody damage control úrazové chirurgie u polytraumat.. Úrazová chirurgie. 2004, s. 1-5. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Jelen, S., Bílek, M. a Bialy, L. Multidisciplinární spolupráce u polytraumat.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 4-4. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Dostalík, J. Munchhausenův syndrom.. In: Prakt flebol.13. ISBN 1210-3411.
Pleva, L., Madeja, R. a Šir, M. Naše zkušenosti s léčbou periprotetických zlomenin stehenní kosti.. Úrazová chirurgie. 2004, s. 1-5. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Madeja, R. a Jelen, S. Operační léčba patologických zlomenin.. In: Sborník. s. 37-37. ISBN 80-02-01637-8.
Pleva, L. a Pliska, L. Operační léčba zlomenin distálního radia v našem souboru 2001-2003. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 104-104. ISBN 1211-7080.
Šir, M., Pleva, L., Černoch, J., Martínek, L., Chmelová, J., Czerny, D., Klvaňa, P. a Bialy, L. Ošetření průstřelu jater. Buletin HPB. 2004, s. 142-144. ISSN 1210-6755.
Pleva, L., Šir, M. a Madeja, R. Our experiences with the treatment of periprosthetic fractures of femur. Biomedical Papers. 2004, s. 75-79. ISSN 1213-8118.
Pleva, L., Rozum, K., Kovář, L. a Kovařčík, F. Pánevní fixátor.. In: Sborník. s. 56-56. ISBN 1211-7080.
Doleček, R., Pleva, L., Pohlídal, A. a Tymonová, J. Patogeneze postižení kostní tkáně po popálení a po polytraumatech - možná role hormonů a cytokinů.. Osteologický bulletin. 2004, s. 100-100. ISSN 1211-3778.
Pleva, L., Pliska, L. a Demel, J. Perkutánní sutura Achilovy šlachy.. In: Souhrny přednášek. s. 37-37. ISBN 1211-7927.
Pleva, L., Prusenovsky, P. a Mayzlík, J. Poranění cév u luxací a zlomenin.. Prakt flebol.. 2004, s. 59-61. ISSN 1210-3411.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Šir, M. Poranění cév u polytraumat.. Prakt flebol.. 2004, s. 55-58. ISSN 1210-3411.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Skotnicová, S. Poranění cév u zlomenin pánve.. In: Úrazová chirurgie - Sborník. s. 4-4. ISBN 80-86143-30-9.
Pleva, L., Vronský, R. a Hladík, M. Poranění hrudníku u dětí.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 25-25. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Šir, M. a Bialy, L. Poranění jater u dospělých.. In: Sborník přednášek - Úrazová chirurgie 12. s. 20-20. ISBN 1211-7080.
Šir, M., Pleva, L., Černoch, J., Martínek, L., Chmelová, J., Czerny, D., Klvaňa, P. a Bialy, L. Poranění jater u dospělých a jejich komplikace.. Úrazová chirurgie. 2004,
Pleva, L., Chmelová, J. a Vřeský, B. Poranění očnice a splanchnokrania.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 89-89. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Chmelová, J. a Mayzlík, J. Poúrazové změny žilního systému pánve - diagnostika a léčba.. In: Sborník, Úrazová chirurgie 12. s. 18-18. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Gřegoř, R. a Jelen, S. Prehospital care in severe trauma in Moravia-Silesian region: integrated rescue system.. ISBN 1439-0590.
Pleva, L., Piperová, E., Chmelová, J. a Mayzlík, J. Principy CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem.. In: Sborník, Úrazová chirurgie 12. s. 5-5. ISBN 1211-7080.
Pleva, L. Slovenský kongres úrazovej chirurgie.. 2004.
Pleva, L., Doleček, R., Tymonová, J. a Pohlídal, A. The acute phase response after trauma and burn - Endocrine, cytokine and bone involvement.. ISBN 1439-0590.
Pleva, L., Demel, J. a Pliska, L. Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw.. In: Sborník, Úrazová chirurgie 12. s. 52-52. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Demel, J. a Pliska, L. Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 108-108. ISBN 1211-7080.
Pleva, L. VII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 2004.
Pleva, L. V.Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou.. 2004.
Pleva, L., Mayzlík, J., Havránek, P. a Mazur, M. Zamyšlení nad heparinizací při operaci varixů.. In: Prakt flebol.13. ISBN 1210-3411.
Pleva, L. a Kopáček, I. Zevní fixace u dětí.. In: Sborník přednášek - Úrazová chirurgie 12. s. 68-68. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Demel, J. a Prusenovsky, P. Zevní fixace u komplexního poranění kolenního kloubu.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 62-62. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Šír, M. a Klus, I. Zevní fixace u polytraumat - damage control traumatology.. In: Souhrny přednášek. ISBN 1211-7927.
Pleva, L., Rozum, K., Kovář, L., Pech, J. a Stach, R. Zevní fixátor na loket s motorickým pohonem.. In: Sborník. s. 57-57. ISBN 2004.
Pleva, L., Demel, J. a Madeja, R. Zlomenina pately po náhradě LCA BTB štěpem.. In: Sborník abstrakt. s. 6-6. ISBN 80-7262-190-4.
Pleva, L., Pliska, L., Chmelová, J. a Kodaj, M. Zobrazení fraktury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 109-109. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Pliska, L., Chmelová, J. a Kodaj, M. Zobrazení fraktury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie.. In: Sborník, Úrazová chirurgie 12. s. 53-53. ISBN 1211-7080.
Pleva, L. 6th European Trauma Congress 2004. 2004.
Pleva, L., Prusenovský, P. a Kopáček, I. Abdominal compartment syndrome in childrenś polytrauma. In: Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej . s. 30-33. ISBN 83-86239-64-6.
Pleva, L., Kopáček, I. a Prusenovský, P. Abdominální kompartment syndrom dětí. Úrazová chirurgie. 2003, s. 5-8.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Lukáč, L. Abdominální kompartment syndrom u dětí. Úrazová chirurgie. 2003, s. 24-24. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Šír, M. Abdominální kompartment syndrom u polytraumatu. Úrazová chirurgie. 2003, s. 7-12.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Šir, M. Abdominální kompartment syndrom u polytraumatu . Úrazová chirurgie. 2003, s. 7-12.
Pleva, L., Kopáček, I., Chmelová, J. a Prusenovský, P. Akutní nitrodřeňová osteosyntéza u dětských polytraumat. -. 2003, č. 11, s. 12-15. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Klus, I. a Madeja, R. Akutní osteosyntéza u polytraumatu - multidisciplinární přístup. 3.anesteziologická konference - Křivánkovy dny. 2003, č. 10, s. nestránkován-. ISSN 80-86417-04-2.
Rozum, K., Kovář, L., Melecký, J., Kovařčík, F., Stacha, R. a Pleva, L. Diagnostika zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin. In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "Diago 2003": Sborník anotací . s. 314-319. ISBN 80-248-0210-4.
Ječmínek, V. a Pleva, L. Dilacerující poranění ruky - interdisciplinární spolupráce. Úrazová chirurgie. 2003, č. 10, s. 57-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Rozum, K., Ječmínek, V. a Klus, I. Dynamické zevní fixátory v traumatologii. In: Slovenský kongres úrazové chirurgie - Dny primáře Bauera. Košice. 2003.
Pleva, L., Prusenovský, P. a Kopáček, I. Elastic intramedullary osteosynthesis in childrenś polytrauma. In: Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej . s. 30-40. ISBN 83-86239-64-6.
Prusenovský, P., Pleva, L., Šír, M. a Pliska, L. Infekční komplikace osteosyntéz u dětí. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 41-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Prusenovský, P. Kompartment syndrom u dětí. Úrazová chirurgie. 2003, s. 16-21.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Kopáček, I. Končetinový kompartment syndrom u dětí. Úrazová chirurgie. 2003, roč. 3, č. 9, s. 44-44. ISSN 1211-7080.
Lukáč, L., Rozum, K., Pleva, L. a Madeja, R. Léčení instabilního hrudníku. In: Slovenský kongres úrazové chirurgie - Dny primáře Bauera. Košice. 2003.
Kopáček, I., Pleva, L. a Prusenovský, P. Léčení zlomenin dlouhých kostí u polytraumatizovaného dítěte. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 29-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Prusenovský, P. Limb compartment syndrome in children. In: Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej . s. 41-43. ISBN 83-86239-64-6.
Mayzlík, J., Pleva, L. a Dostalík, J. Neobvyklý případ Muenchhausenova syndromu s cévními projevy. CEVJ. 2003, s. 31-.
Pleva, L., Mayzlík, J., Chmelová, J. a Skotnicová, S. Nové metody v diagnostice cévního poranění. In: Slovenský angiologický kongres. Tatranské Zruby. 2003.
Doleček, R., Pleva, L. a Pohlídal, A. Odezva organizmu na polytrauma. Úrazová chirurgie. 2003, s. 1-8.
Prusenovský, P., Pleva, L. a Kopáček, I. Ošetřování polytraumatizovaného dítěte. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 15-. ISSN 1211-7080.
Prusenovský, P., Pleva, L., Šír, M. a Kopáček, I. Ošetřování polytraumatizovaného dítěte. In: Novákovy traumatologické dny: Sborník abstrakt 25.září Brno. s. 9-.
Šír, M. a Pleva, L. Otevřené zlomeniny - léčba kompresně-distančními metodami. Úrazová chirurgie. 2003, č. 10, s. 17-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Kopáček, I., Chmelová, J. a Prusenovský, P. Otevřené zlomeniny u dětských polytraumat. Úrazová chirurgie. 2003, s. 9-11.
Madeja, R., Pleva, L. a Demel, J. Periprostetic Fractures of the Knee. In: 2-nd International Scientific and Training Sympozium. The Total Knee Arthroplasty. Krakov. 2003.
Madeja, R., Pleva, L. a Demel, J. Periprostetic Fractures of the Knee. The Total Knee Arthroplasty. 2-ND International sympozium the total knee arthroplasty. 2003, s. 60-. ISSN 83-911557-6-5.
Šír, M., Pleva, L. a Pliska, L. Pooperační komplikace zlomenin proximálního humeru. In: Novákovy traumatologické dny: Sborník abstrakt 25.září Brno. s. 28-.
Pleva, L., Šír, M. a Prusenovský, P. Poranění břicha -metoda damage control. 3. anesteziologická konference - Křivánkovy dny. 2003, č. 10, s. nestránkován-. ISSN 80-86417-04-2.
Prusenovský, P., Pleva, L. a Mayzlík, J. Poranění cév u luxací a zlomenin. In: VII. Slovenský kongres cévní chirurgie s mezinárodní účastí. Martin. 2003.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Šír, M. Poranění cév u polytraumat. In: VII. Slovenský kongres cévní chirurgie s mezinárodní účastí. Martin. 2003.
Vronský, R., Pleva, L., Jelen, S. a Hrdlička, R. Poranění hrudníku u dítěte. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 25-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Černoch, J., Chmelová, J. a Šír, M. Poranění pankreatu u polytraumatu. Úrazová chirurgie. 2003, s. 6-9.
Prusenovský, P., Pleva, L. a Ječmínek, V. Poúrazová pankreatitida. In: Novákovy traumatologické dny: Sborník abstrakt 25.září Brno. s. 17-.
Lukáč, L., Pleva, L., Guziana, P. a Litner, R. Poúrazový fibrotorax. In: Novákovy traumatologické dny : Sborník abstrakt 25.září Brno. s. 21-.
Pliska, L., Pleva, L. a Demel, J. První zkušenosti s korekčními výkony po zlomeninách distálního předloktí. Úrazová chirurgie. 2003, č. 10, s. 16-. ISSN 1211-7080.
Rozum, K., Pleva, L., Podešva, R., Kovařčík, F. a Stacha, R. R.Computers Supporting of the Biomechanics of External Fixators for Healing Fractures. In: Experimental Stress Analysis: Brno University of Technology. s. 83-84. ISBN 80-214-2314-5.
Pliska, L., Demel, J., Pleva, L. a Slodička, R. SLD-RTG, diagnostika a léčba scapholunární dissociace Zlomeniny os scaphoideum - akutní operační léčba. Úrazová chirurgie. 2003, č. 10, s. 58-. ISSN 1211-7080.
Ječmínek, V., Kempný, T. a Pleva, L. Spolupráce plastického chirurga s traumatologem. Úrazová chirurgie . 2003, č. 10, s. 59-. ISSN 1211-7080.
Kopáček, I., Richter, V., Pleva, L. a Vronský, R. Suprakondylické zlomeniny u dětí. In: Slovenský kongres úrazové chirurgie - Dna primáře Bauera. Košice. 2003.
Šír, M., Pleva, L., Kopáček, I. a Prusenovský, P. Taktika poranění orgánů dutiny břišní u polytraumatizovaného dítěte. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 17-. ISSN 1211-7080.
Demel, J., Pleva, L. a Madeja, R. Treatment of Jones´s fracture using Herbert´s cannulated screw. In: VII. Národní kongres ČSOT: Sborník 23.dubna . s. nestránkován-. ISBN 80-210-3102-6.
Pleva, L., Prusenovský, P. a Kopáček, I. Treatment of open fractures in childrenś polytrauma. In: Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej . s. 25-27. ISBN 83-86239-64-6.
Demel, J., Pleva, L. a Pliska, L. Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw. In: 2.Wiener Zukunftssymposium. Vídeň. 2003.
Jelen, S., Satinský, I., Martínek, I., Pleva, L. a Richter, V. Tupé poranění žaludku a duodena u dítěte. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 22-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Šir, M. a Litner, R. Vzácná poranění tlustého střeva. In: Novákovy traumatologické dny : Sborník abstrakt 25.září Brno. s. 18-18.
Pliska, L., Chmelová, J., Demel, J. a Pleva, L. Zlomeniny os scaphoideum - akutní pooperační léčba. Úrazová chirurgie. 2003, č. 10, s. 14-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Ječmínek, V. Injury of Veins at pelvis Fractures. In: Hejhal's Day with international participation: Hejhal's Day 2002 with international participation 6.6.2002 Plzeň. s. 8-.
Pleva, L., Ječmínek, V., Mayzlík, J. a Forman, M. Intrapelvická krvácení u zlomenin pánve. In: VI. ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí: VI. ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí 25. 9. 02 Rožnov pod Radhoštěm. s. 18-.
Mayzlík, J., Pleva, L., Samlík, J., Satinský, I., Posolda, T. a Havránek, P. Přehled opeativních výkonů na horním hrudním sympatiku při vaskulárních onemocnění končetin. Praktická flebologie. 2002, roč. XI, s. 3-4. ISSN 1210 - 5406.
Mayzlík, J., Petruška, K., Pleva, L. a Dostalík, J. Přístroj na měření a monitorování tlaku v tkáních při kompartment syndromu. In: VI. ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí: VI. ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí 25. 9. 02 Rožnov pod Radhoštěm. s. 69-.
Pleva, L. Traumatologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou. Rocznik Dzieciecej Chirurgii Urazowej. 2002, s. 40-46. ISSN 83-86239-63-8.
Pleva, L., Mayzlík, J., Samlík, J. a Šir, M. Akutní ischemicko-reperfúzní a komartmentní syndrom. In: V.slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou 2001-05-10 .
Minarik, T., Matoška, P., Pleva, L. a Martínek, A. Assessment of optimal AV delay in permanentdual - chamber pacing by dobutamin stress echocardiography. Europace Supplemants. 2001, č. 6, s. B124-B124.
Mayzlík, J., Pleva, L., Samlík, J. a Havránek, P. Denverův a sapheno-peritoneální shunt v léčbě ascitu. In: III.český chirurgický kongres s mezinárodní účasti 31.společný kongres českých a slovenských chirurgů: III.český chirurgický kongres s mezinárodní účasti 2001-09-06 . s. 122-122. ISBN 80-238-7546-9.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Kopáček, I. Elastická osteosyntéza Marcheti-Vicenzi hřebem. In: V.setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě: V.setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě 2001-05-17 . s. 26-26.
Mayzlík, J. a Pleva, L. Končetinový kompartment syndrom. In: III.bruntálské traumatologické dny s mezinárodní účasti: III.bruntálské traumatologické dny s mezinárodní účasti 2001-11-29 Bruntál.
Minarik, T., Martínek, A., Matoška, P., Pleva, L. a Stolarova, I. Revascularizarion and coronary Arteriogram in patients with coronary artery disease. Europace Supplements. 2001, č. 6, s. B174-B174.
Penjak, J., Pleva, L., Posolda, T. a Prusenovsky, P. Pohled na problém biologické a funkení léčby zlomenin pažní kosti. Úrazová chirugie. 1997, roč. 5, s. 19-22. ISSN 1211-7080.
Mayzlík, J. a Pleva, L. Ruptura Aepigastrica caudalis imitující NPB. Zpravodaj úrazové chirurgie. 1996, roč. 4, s. 18-21. ISSN 1211-0434.
Pleva, L. a Musialek, J. Volární luxace lunata jako pokraeování dorzální perilunární luxace karpu. Zpravodaj úrazové chirurgie. 1995, roč. 3, s. 33-36. ISSN 1211-0434.
Chmelař, D., Pleva, L., Urbášková, P. a Kopecký, J. Diagnostika a léčba anaerobních infekcí v chirurgii.. Anaerob. 1991, roč. 2, č. 1, s. 25-29.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Kurz s praktickým nácvikem v Život zachraňující výkony v medicíně katastrof pro zdravotníky Moravskoslezského kraje
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelPodporovaná z veřejných prostředků ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub