Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

       

+
   Rozšířený filtr

                       
     
   
 
 

Specializace Typ studia Forma studia Přihláška
od-do
Délka studia
(Studijní program)
Radiologická asistencebakalářsképrezenční15. 11. 2023
15. 03. 2024
3 roky
(Radiologická asistence)