Požadavky k přijetí ke studiu na Ústavu zobrazovacích metod

Prezenční forma studia:

V akademickém roce 2014/2015 nebude otevřen 1. ročník kombinovaného studia.

Prezenční forma studia:

Uchazeč musí absolvovat přijímací řízení v podobě písemného testu v rozsahu středoškolského učiva s volbou odpovědí z těchto předmětů:

  • Biologie
  • Fyzika

Celkové maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 60 bodů. Každý test bude mít 30 otázek, z každé otázky je možné získat 1 bod.

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z dílčích hodnocení obou testů.

U této formy studia je nutné doložit, že uchazeč má oprávnění k výkonu povolání v uvedeném oboru (tzv. registraci), pokud toto oprávnění nemá, musí v rámci studia absolvovat praktickou výuku a praxi v rozsahu prezenční formy studia a to v rozsahu, jež určuje Vyhláška č. 39/2005 Sb.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017