Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav medicíny katastrof > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

7. Trilaterální sympozium

Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP, Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Klinika úrazové chirurgie FN Ostrava, Ústav soudního lékařství FN Ostrava, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Kriminalistický ústav Praha, PČR Česká asociace hasičských důstojníků Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

pořádají

7. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

s mezinárodní účastí

ve dnech 25. - 27. září 2019


pod záštitou

MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA
ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.
rektora Ostravské Univerzity

doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc.
děkana Lékařské fakulty

prof. Ing. Ivoše Vondráka, CSc.
hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáše Macury, MBA
primátorem města Ostravy


Slovo úvodem

V roce 2007 se nám po krátké rozvaze podařilo realizovat myšlenku na uspořádání společného setkání specialistů zabývajících se problematikou traumatologie, soudního lékařství, forenzních oborů a orgánů činných v trestním řízení. Smyslem tohoto sympozia bylo a je prohloubení kontaktů a znalostí nejenom v medicínských disciplinách, ale i v úzce navazujících disciplinách forenzních. V mezidobí uběhlých dvanácti let se úroveň spolupráce výrazně zlepšila a posunula stav věcí v našem regionu značně dopředu. Velmi dobrá úroveň profesních vztahů, stejně jako široké povědomí o existenci a možnostech jednotlivých navazujících specializací viditelně posílila profesionalitu všech složek v našem regionu. Tak, jak jde vývoj kupředu, přicházejí i nová úskalí či problémy. Okrajově připomeňme hromadná neštěstí v dopravě a detailní rozbory řešení těchto situací z mnoha úhlů pohledu. Vysoká odborná úroveň, dobré interdisciplinární vztahy a vzájemné porozumění usnadňují řešení potíží. Jsme přesvědčeni, že trilaterální sympozium v současné podobě naplňuje cíle, které jsme si v úvodu stanovili. Je to především také proto, že se jich pravidelně zúčastňuje široké spektrum předních odborníků z řady medicínských, forenzních a dalších oborů. A jak všichni víme, základem všeho jsou lidé. Proto děkujeme i Vám, kteří se tzv. „trilaterálů“ zúčastňujete. Vaše přízeň nás těší a posiluje naše přesvědčení, že tato cesta je správná. Současně musíme poděkovat také za přízeň a podporu všem zaštiťujícím složkám naší akce.
Zveřejněno / aktualizováno: 07. 05. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub