Charakteristika Ústavu medicíny katastrof

Ústav medicíny katastrof Lékařské fakulty OU (ÚMK) byl založen 1. ledna 2014 s cílem zajistit výuku válečné chirurgie a medicíny katastrof studentům všeobecného lékařství. Výuka medicíny katastrof probíhá v týdenních cyklech s náplní jak teoretické výuky medicínského řešení následků mimořádných událostí a katastrof, tak výuky praktické, která je prováděna ve spolupráci se zdravotnickými a záchranářskými složkami IZS MsK. LF OU je jedinou lékařskou fakultou v ČR, která má povinnou výuku medicíny katastrof ve svém vzdělávacím programu akreditovánu.

Kromě výuky medicíny katastrof zajišťuje ÚMK i výzkumné aktivity zabývající se řešením krizových situací a katastrof, jejíž problematika se v posledních letech v celém světě významně rozvíjí vzhledem k narůstající hrozbě přírodních katastrof, bioterorismu a válečných konfliktů. Cílem výzkumných aktivit ÚMK je vývoj nových ošetřovacích a operačních postupů ke zvládnutí následků katastrof ke snížení morbidity a letality zraněných při hromadných neštěstích a katastrofách.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 10. 2017