Charakteristika Ústavu anatomie

Ústav anatomie je součástí Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Poskytuje vzdělání v základní morfologické disciplíně anatomie, ve všech typech lékařských a nelékařských zdravotnických oborů v pregraduálním studiu v českém i anglickém jazyce.

Ústav anatomie začal svou činnost v roce 2010 zahájením výuky studentů, mediků Všeobecného lékařství. Výuka anatomie studentů Všeobecného lékařství probíhá ve třech semestrech a skládá se z teoretického studia (přednášky) a praktických cvičení na pitevně (anatomická pitva).

V lékařské praxi je základem důsledná znalost anatomie a topografie struktur orgánů, rovněž i znalost jejich variability. Pro studenty Všeobecného lékařství byly zavedeny předměty „Topografická a klinická anatomie“ a „Anatomická pitva“, které jsou nápomocné i při přípravě studentů ke zkouškám z  klinických oborů.

K praktické výuce jsou využívány humánní kadávery pocházející od dárců na základě „Dohody o poskytnutí (darování) svého těla po smrti k vědeckým a výukovým účelům“.

Pro výuku anatomie se uplatňují nové metody s využitím počítačového softwaru, multimediální 3D projekce a virtuální pitevní stůl – Anatomage. Pitevny jsou vybaveny audiovizuálním okruhem, který umožňuje přenášet obraz z pitevny do učeben.

Ústav anatomie je zapojen do projektu Simulační centrum „Cvičná nemocnice“, kde pro zkvalitnění výuky anatomie napříč obory budou sloužit plastináty jako moderní výukové pomůcky.

Úzký vztah anatomie ke klinickým oborům je patrný i ve vědeckém výzkumu. Vědecko-výzkumná činnost Ústavu anatomie LF OU je zaměřena hlavně na chronická poranění pohybového aparátu a míšních nervů. Anatomický výzkum v současnosti vyžaduje propojení s dalšími obory, a tak je významná spolupráce s ústavem histologie a embryologie (aplikace imunohistochemických metod), a s klinickými pracovišti.

Byly položeny základy pro vznik moderního neurochirurgicko-anatomického centra, které formou vysoce efektivní virtuální výuky umožní poskytovat pregraduální a postgraduální vzdělávání lékařů v miniinvazivních metodách na kadáverech fixovaných metodou dle Thiela a na plastinovaných preparátech.


Ústav anatomie LF OU
Ústav anatomie LF OU
Ústav anatomie LF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2022