Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
553 46 1767
703 171 608
Sekretariát ústavu
Roubalíková Eliška, Mgr.
sekretářka ústavu
553 46 1761
736 499 328
 
Členové ústavu
Profesoři
Docenti
553 46 1767
703 171 608
Odborní asistenti
597 372 640
597 375 152
553 46 1725
Asistenti a lektoři
Pitevní asistenti
553 46 1768
Externí vyučující