Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Ústav ošetřovatelství

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav ošetrovateľstva

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech

Přidělovaná ošetřovatelská péče

XI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství

Ostrava 21. říjen 2021


Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bylo XI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství přeloženo na 21. října 2021. Stále je možné se nově přihlásit k aktivní i pasivní účasti na sympozium.


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 01. 2021