Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Ústav ošetřovatelství

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav ošetrovateľstva

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech

Přidělovaná ošetřovatelská péče

XI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství

Ostrava 27. říjen 2020


Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s COVID-19 bylo XI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství přeloženo na 27. října 2020. Stále je možné se nově přihlásit k aktivní i pasivní účasti na sympozium.


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 05. 2020