Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Ústav ošetřovatelství

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav ošetrovateľstva

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech

Přidělovaná ošetřovatelská péče

XI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství

Ostrava 21. květen 2020logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 11. 2019