Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Ústav ošetřovatelství

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav ošetrovateľstva

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech

Přidělovaná ošetřovatelská péče

XI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství

Ostrava 27. říjen 2020


Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace bude XI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství přeloženo na náhradní termín 20. května 2021. Informace o přihlášení k aktivní a pasivní účasti budou zveřejněny na přelomu leden/únor 2021.


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 09. 2020