Pozvánky k odborným akcím

Na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku probíhají pravidelné Klinické úterní semináře pro lékaře oddělení. Tyto semináře mají bezvadnou úroveň a jsou zdrojem zajímavých diskusí.

Jednou týdně jsou pořádány pravidelné RTG semináře společné s RTG klinikou.

Jednou za dva měsíce jsou pořádány mezioborové semináře (onkologie, patologie, urgentní příjem, hematologie, pediatrie, neurochirurgie apod.) v rámci prohlubování mezioborové spolupráce.

Jednou za dva měsíce jsou organizovány Krajské ORL semináře pro cca 30-40 ORL lékařů z okolních okresů. Tyto semináře mají má regionální charakter.

V listopadu je pravidelně pořádán Celostátní seminář - Beskydský ORL den s účastí lékařů z celé ČR.

Každoročně v lednu je pořádán seminář pro endokrinology a lékaře nukleární medicíny, kde je diskutována problematika vzájemné spolupráce.

Jednou za dva roky je pravidelně pořádán Mezinárodní workshop, s účastí zahraničních lektorů (Německo) a účastníků (Polsko, Maďarsko, Německo).

Plánované akce - Klinika otorinolaryngogie a chirurgie hlavy a krku
13. dubna 2022
Regionální seminář
15. června 2022
Regionální seminář
9. září 2022
MS logopedický den
14. září 2022
Regionální seminář
14. prosince 2022
Regionální seminář
 
Plánované vzdělávací akce - Oční klinika
22. října 2022
XV. Oftalmologické sympozium Ostrava
 
Plánované vzdělávací akce Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
5. - 7. května 2022
Moravskoslezské dny maxilofaciální chirurgie, Velké Karlovice
listopad 2022
Kongres spánkové medicíny, stomatochirurgická sekce, Ostrava
31. března 2022
Slizniční seminář pro zubní lékaře, FN Ostrava
20. - 24. června 2022
Workshop pro studenty zubního lékařství, FN Ostrava
červen 2022
Workshop pro zubní lékaře „Sutura ran“, FN Ostrava
říjen 2022
Workshop pro zubní lékaře „Sutura ran“, FN Ostrava
listopad 2022
Slizniční seminář pro zubní lékaře, FN Ostrava


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 02. 2022