Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KKO
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 375 801
Matoušek Petr, MUDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 597 375 817
Sekretariát KKO
Zacpalová Michaela
sekretářka KKO
e-mail:
telefon: 597 375 805
Členové katedry
Profesoři
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
činnost: otorinolaryngologie
e-mail:
telefon: 597 375 801
Docenti
Zeleník Karol, doc. MUDr., Ph.D., MBA
činnost: otorinolaryngologie
e-mail:
telefon: 597 375 817
Odborní asistenti
Benda František, MUDr., Ph.D.
činnost: oční lékařství
e-mail:
telefon: 597 375 957
Červenka Stanislav, MUDr., Ph.D.
činnost: oční lékařství
e-mail:
telefon: 597 375 812
Formánek Martin, MUDr., Ph.D.
činnost: otorinolaryngologie
e-mail:
telefon: 597 375 816
Kopecký Adam, MUDr., Ph.D., FEBO
činnost: oční lékařství
e-mail:
telefon: 597 375 957
Mašek Petr, MUDr., CSc.
činnost: oční lékařství
e-mail:
telefon: 597 375 956
Matoušek Petr, MUDr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: otorinolaryngologie
e-mail:
telefon: 597 375 817
Němčanský Jan, MUDr., Ph.D.
činnost: oční lékařství
e-mail:
telefon: 597 375 817
Timkovič Juraj, MUDr., Ph.D.
činnost: oční lékařství
e-mail:
telefon: 597 372 103
Asistenti a lektoři
Čábalová Lenka, MUDr.
činnost: otorinolaryngologie
e-mail:
telefon: 597 375 818
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS.
činnost: oční lékařství
e-mail:
telefon: 597 375 952
Kubíčková Jaroslava, MUDr.
činnost: otorinolaryngologie
e-mail:
telefon: 597 375 818
Němčanská Sabina, MUDr.
činnost: oční lékařství
e-mail:
telefon:
Plášek Marek, MUDr.
činnost: otorinolaryngologie
e-mail:
telefon: 597 375 816
Externisté
Kántor Peter, MUDr.
činnost: otorinolaryngologie
e-mail:
telefon:
Kozakovičová Veronika, MDDr., DiS. art
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie
e-mail:
telefon:
Onderka Arnošt, MDDr.
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie
e-mail:
telefon:
Res Oldřich, MUDr., Ph.D.
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie, stomatochirurgie
e-mail:
telefon: 597 371 814
Stránský Jiří, MUDr., Ph.D.
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie
e-mail:
telefon: 597 375 915
Štembírek Jan, MUDr., Ph.D.
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie
e-mail:
telefon: 597 375 925