Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
597 375 801
597 375 817
Sekretariát katedry
Sedláčková Silvie
sekretářka KKO
597 375 805
 
Členové katedry
Profesoři
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
činnost: otorinolaryngologie
597 375 801
Zeleník Karol, prof. MUDr., Ph.D., MBA
činnost: otorinolaryngologie
597 375 817
Docenti
Matoušek Petr, doc. MUDr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: otorinolaryngologie
597 375 817
Odborní asistenti
Benda František, MUDr., Ph.D.
činnost: oční lékařství
597 375 957
Formánek Martin, MUDr., Ph.D.
činnost: otorinolaryngologie
597 375 816
Kopecký Adam, MUDr., Ph.D., FEBO
činnost: oční lékařství
597 375 957
Němčanský Jan, MUDr., Ph.D.
činnost: oční lékařství
597 375 817
Staníková Lucia, MUDr., Ph.D.
činnost: otorinolaryngologie
597 375 816
Štembírek Jan, MUDr., Ph.D.
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie
597 375 925
Timkovič Juraj, MUDr., Ph.D.
činnost: oční lékařství
597 372 103
Asistenti a lektoři
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS.
činnost: oční lékařství
597 375 952
Němčanská Sabina, MUDr.
činnost: oční lékařství
 
Externisté
Kozakovičová Veronika, MDDr., DiS. art
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie
 
 
Res Oldřich, MUDr., Ph.D.
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie, stomatochirurgie
597 371 814
 
Stránský Jiří, MUDr., Ph.D.
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie
597 375 915