Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Benda František, MUDr., Ph.D.
činnost: oční lékařství
597 375 957
Formánek Martin, MUDr., Ph.D.
činnost: otorinolaryngologie
597 375 816
Jančatová Debora, MUDr.
činnost: otorinolaryngologie
 
 
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS.
činnost: oční lékařství
597 375 952
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
činnost: otorinolaryngologie
597 375 801
Kopecký Adam, MUDr., Ph.D., FEBO
činnost: oční lékařství
597 375 957
Kozakovičová Veronika, MDDr., DiS. art
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie
 
 
Matoušek Petr, doc. MUDr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: otorinolaryngologie
597 375 817
Němčanská Sabina, MUDr.
činnost: oční lékařství
 
Němčanský Jan, MUDr., Ph.D.
činnost: oční lékařství
597 375 817
Res Oldřich, MUDr., Ph.D.
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie, stomatochirurgie
597 371 814
 
Sedláčková Silvie
sekretářka KKO
597 375 805
Staníková Lucia, MUDr., Ph.D.
činnost: otorinolaryngologie
597 375 816
Stránský Jiří, MUDr., Ph.D.
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie
597 375 915
 
Štembírek Jan, MUDr., Ph.D.
činnost: ústní, čelistní a obličejová chirurgie
597 375 925
Timkovič Juraj, MUDr., Ph.D.
činnost: oční lékařství
597 372 103
Zeleník Karol, prof. MUDr., Ph.D., MBA
činnost: otorinolaryngologie
597 375 817