Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra interních oborů

Roman Hájek

prorektor pro strategii a rozvoj

Roman Hájek

titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
místnost, podlaží, budova: R 204, budova R
funkce:vedoucí kliniky
vedoucí centra
prorektor pro strategii a rozvoj
obor činnosti:hematoonkologie
katedra / středisko (fakulta): Klinika hematoonkologie (Lékařská fakulta)
Blood Cancer Research Group (Lékařská fakulta)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1013
597 372 091
e-mail:

Vzdělání

1982 – 1988
Vysoká škola: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta všeobecného lékařství
1978 – 1982
Střední škola: Gymnázium Uherské Hradiště
 

Kvalifikace

2011
Specializační atestace Hematologie a transfúzní lékařství
12/2005
Profesorské řízení - profesor v oboru onkologie (titul 2006)
5/2001
Obhajoba habilitačního řízení - docent pro obor vnitřní lékařství
10/2000
Specializační atestace Klinická onkologie
4/1997
Aspirantura
11/1995
II. atestace Vnitřní lékařství
10/1991
I. atestace Vnitřní lékařství
 

Další vzdělávání, kurzy

2010
Department of Haematooncology, University of Salamanca, Španělsko
2010
školení správné klinické praxe (GCP)
2009
Royal Marsden Hospital, Velká Británie
2001
školení správné klinické praxe (GCP)
2001
Royal Prince Alfred Hospital of Hematooncology - Sydney, Austrálie
1998
Arkansas Myeloma Research Center, USA
1997
Arkansas Myeloma Research Center, USA
1996
Cambridge, United Kingdom
1995
Georgetown University Medical Center, WA, D. C., USA
 

Zaměstnání, praxe

2012 – dosud
přednosta Kliniky hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava
2011 – 2015
projektový vedoucí Babákovy myelomové skupiny při ÚPF LF MU
2011 – 2012
vedoucí Oddělení vědy, výzkumu a školství FN Brno
2010 – 2011
ředitel Babákova výzkumného institutu
2007 – 2011
náměstek Útvaru pro vědu, výzkum a školství FN Brno
1999 – dosud
vedoucí Laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie při OKH FN Brno
1989 – 2012
Interní hematoonkologická klinika FN Brno, pracoviště Bohunice
1988 – 1989
Interní oddělení FNsP Bohunice
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2015
dosud prorektor pro strategii a rozvoj na Ostravské univerzitě v Ostravě
2012
2014 proděkan pro vědu a výzkum Lékařské fakulty, OU v Ostravě
2002
2003 člen Akademického senátu LF MU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2012 – dosud
International Myeloma Society
2009 – dosud
European Hematology Association
2008 – dosud
American Society of Hematology
2008 – dosud
International Myeloma Working Group (IMWG)
2007 – dosud
Scientific Advisory Board of the International Myeloma Foundation
2007 – dosud
European Myeloma Network, od r. 2019 člen předsednictva
2001 – dosud
Česká myelomová skupina (OS a NF), předseda od r. 2005
1994 – dosud
Česká onkologická společnost
1994 – dosud
Česká hematologická společnost
 

Jazykové znalosti

Angličtina
aktivně
Němčina
pasivně
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nová lokální terapie myelomové kostní nemoci
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období5/2021 - 12/2024
PoskytovatelMinisterstvo zdravotnictví
Stavřešený
Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období9/2018 - 6/2023
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období5/2017 - 12/2022
PoskytovatelRektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období5/2019 - 12/2022
PoskytovatelDěkanát LF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Klonální diverzifikace aberantních plazmatických buněk u amyloidózy lehkých řetězců imunoglobulinů
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období5/2015 - 12/2019
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
Podpora rozvoje studijního prostředí na OU
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2017 - 10/2019
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Rektorát, Univerzitní knihovna, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavv udržitelnosti
Mikroprostředí kostní dřeně u mnohočetného myelomu: Aplikace 2D a 3D in vitro modelu s využitím pacient specifických mezenchymálních kmenových buněk derivovaných z iPSCs
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období8/2016 - 12/2017
PoskytovatelKatedra interních oborů, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Podpora přípravy klíčových projektů OU v operačních programech EU pro nové programovací období
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Zahájení dlouhodobého výzkumu u monoklonálních gamapatií
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období12/2014 - 12/2015
PoskytovatelLékařská fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Zavedení metody sekvenování nové generace (next generation sequencing) v rámci screeningu hereditárních amyloidóz v České republice/ Dotační titul 2
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období9/2014 - 8/2015
PoskytovatelLékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Dynamics of microRNA and cellfree DNA profiles during multiple myeloma progression
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Zavedení a využití metody separace jednotlivých buněk pomocí imunofluorescenčních metod a následné aplikace v hematoonkologii
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období10/2013 - 12/2014
PoskytovatelLékařská fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub