XXX. Pařízkovy dny a V. Ostravská konference paliativní péče

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


V lékařské části konference XXX. Pařízkovy dny zazní celkem 67 vyzvaných sdělení nebo edukačních přednášek. Řada z nich v rámci multidisciplinárních edukačních projektů několika odborných společností – namátkou Periprocedurální péče a stavění krvácení u pacientů s poruchou hemostázy při jaterním onemocnění.

Absolutní premiéru bude mít přednáškové odpoledne THunder35 (rozuměj Thrombosis Haemostasis under 35), nově vznikající sekce ČSTH ČLS JEP a platforma pro lékaře a laboratorní pracovníky do dovršených 36 let věku se zájmem o trombózu a hemostázu napříč medicínskými obory.

Program sesterské sekce se zaměřil na pacienty a jejich organizace, na novinky v transplantačních postupech a v buněčné terapii. Slavnostní přednášku Bc. Márie Dobešové letos přednese Dr. Monica C. Fliedner ze Švýcarska na téma paliativní péče v hematoonkologii.

Nosným tématem páteční Konference paliativní péče jsou „Výzvy pro futuro“ a zazní řada sdělení na etická a praktická témata od odborníků z celé republiky.


Pozvánka


Pařízkovy dny


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 03. 2024