Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Klinika hematoonkologie

Klinika hematoonkologie LF OU

23.10.
Sobota
3.11.
Středa
26.11.
Pátek

Charakteristika Kliniky hematoonkologie

Klinika hematoonkologie je nově samostatným pracovištěm v rámci Lékařské fakulty OU, avšak její vznik ve FN Ostrava se datuje do roku 2013.

Klinika hematoonkologie je centrem vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé zahrnující moderní diagnostiku a terapii, použití autologní a alogenní transplantace a buněčnou terapii. Je rovněž centrem vysoce specializované péče pro dospělé a dětské pacienty s hemofilií a dalšími poruchami hemostázy. Je řešitelem řady výzkumných i rozvojových projektů a grantů včetně mezinárodních. Její součástí je stabilní výzkumný tým (Blood Cancer Research Group; www.bcrg.cz) v čele se špičkovými výzkumníky, kteří mají potenciál získat evropské projekty a vychovávat kvalitní nové doktorandy. Klinika vykazuje řadu edukačních aktivit pro hematology vč. zahraničních např. ve formě workshopů. Její pracovníci mají plnou podporu vedení v dalším osobnostním a kariérním rozvoji, což vše napomáhá ke zvyšování odborné úrovně péče o naše pacienty.

Naše pracoviště rovněž spolupracuje s řadou pacientských organizací s cílem kontinuálně zlepšovat péči o naše nemocné.

Další informace o klinice najdete na stránkách www.fno.cz.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 10. 2021

facebook
instagram
twitter
rss
social hub