Fakultní nemocnice Ostrava ocenila své zaměstnance, zvláštní cenu za spolupráci s lékařskou fakultou získal profesor Jan Krhut

Fakultní nemocnice Ostrava ocenila své zaměstnance. Během slavnostního večera, který se uskutečnil v ostravském hotelu Clarion Congress, se rozdalo hned 12 cen. Zvláštní společnou cenu Za spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity udělil ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislavem Maďarem bývalému dlouholetému přednostovi Urologické kliniky FN Ostrava profesoru Janu Krhutovi.

„Pan profesor je člověk oddaný své profesi, který má zájem nejen o pacienty a klinickou práci, ale i o lékařskou fakultu a studenty, kterým se snaží předat ze sebe maximum. Bez přímé podpory ze shora se v podstatě jako self-made man dopracoval k nejvyššímu vědecko-akademickému titulu. Svými mezinárodními kontakty, vědeckou prací, publikační aktivitou s četnými ohlasy ve Web of Science i Scopusu představuje pro fakultu významný stabilizační prvek a jeden z opěrných bodů i směrem k blížící se reakreditaci studijního programu všeobecné lékařství,“ zdůvodňuje udělení ceny právě panu profesoru Krhutovi děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Rastislav Maďar.

Prestižní ocenění Zaměstnanec roku uděluje FN Ostrava jedenkrát ročně. V loňském roce si Zvláštní cenu za spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity odnesl primář Psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Petr Šilhán.


FNO ocenila své zaměstnance, zvláštní cenu lékařské fakulty získal profesor Jan Krhut
FNO ocenila své zaměstnance, zvláštní cenu lékařské fakulty získal profesor Jan Krhut

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 01. 2024