Spolupráce odborníků LF OU na mezinárodním výzkumu malobuněčného karcinomu plic

Naši kolegové spolupracují na mezinárodním výzkumu malobuněčného karcinomu plic, který je závažnou diagnózou s nepříznivou prognózou. Jména proděkanů Lékařské fakulty OU Jozefa ŠkardyMarcela Mittáka a zároveň elitních lékařů FN Ostrava zmiňuje rakouská tisková zpráva, kterou vydala Medical University of Vienna. Vedle expertů z České republiky a Rakouska budou zapojeni i specialisté ze Švédska, Maďarska, Slovinska a USA.

Tisková zpráva


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 05. 2022