Aktuality

Nová hyperbarická komora Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava

V MNO Ostrava zahájila provoz jedna z nejmodernějších hyperbarických komor v Evropě.

Významný objev ostravských vědců na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Pracovníkům Centra hyperbarické medicíny Lékařské fakulty Ostravské univerzity se podařilo v rámci jejich vědeckovýzkumné činnosti týkající se vlivu hyperbarického kyslíku na prokaryotní a eukaryotní systémy učinit významný objev, který by mohl mít potenciální dopad na strategii léčby některých bakteriálních infekcí.