Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Hájek Michal, MUDr., PhD.
pověřen vedením Centra hyperbarické medicíny
 
Referentka
553 46 1741
597 372 295
 
Členové centra
Akademičtí / vědecko-výzkumní pracovníci
597 372 640
597 375 152
553 46 1725
553 46 1708
553 46 1742
774 774 160