OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Gynekologicko-porodnická klinika

Igor Michalec

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Igor Michalec
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:gynekologie a porodnictví
katedra / středisko (fakulta): Gynekologicko-porodnická klinika (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
telefon, mobil: 597 371 824
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Šimetka, O. a Michalec, I. OPERAČNÍ VAGINÁLNÍ POROD. Česká gynekologie. 2016, roč. 81, s. 129-133. ISSN 1210-7832.
Michalec, I., Šimetka, O., Navrátilová, M., Tomanova, M., Gartner, M., Salounova, D., Procházka, M. a Kacerovsky, M. Vacuum-assisted vaginal delivery and levator ani avulsion in primiparous women. JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE. 2016, roč. 29, s. 2715-2718. ISSN 1476-7058.
Musilova, I., Bestvina, T., Hudečková, M., Michalec, I., Cobo, T., Jacobsson, B. a Kacerovsky, M. Vaginal fluid interleukin-6 concentrations as a point-of-care test is of value in women with preterm prelabor rupture of membranes. AM J OBSTET GYNECOL. 2016, roč. 2015, s. 1-12. ISSN 0002-9378.
Michalec, I., Trávníková, M., Šalounová, D. a Šimetka, O. Lze použít NLR k predikci gestačního diabetu mellitu?. In: XXXII. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. Liberec. 2015.
Šimetka, O., Michalec, I., Němečková Crkvenjas, M. Z., Klosová, M. H., Janáčková, M. L. a Klát, J. Toxic epidermal necrolysis complicating antibiotic treatment of puerperal endometritis: a case report. GINEKOLOGIA POLSKA. 2015, roč. 86, s. 315-317. ISSN 0017-0011.
Navrátilová, M., Michalec, I. a Tomanová, M. Vacuum-assisted vaginal delivery does not significantly contribute to the higher incidence of levator ani avulsion. In: 11. Congress of the European Society of Gynecology. Praha. 2015.
Navrátilová, M., Michalec, I. a Tomanová, M. Vacuum-assisted vaginal delivery does not significantly contribute to the higher incidence of levator ani avulsion. In: 11. congress of the European Society of Gynecology: 2015-10-21 Praha.
Michalec, I. Vacuum-assisted vaginal delivery is not associated with a significantly higherincidence of levator ani avulsion. In: The 22nd World Congress on Controversies in Ostetrics, Gynecology & Infertility (COGI). Budapest. 2015.
Michalec, I., Navrátilová, M., Tomanová, M., Kacerovský, M., Šalounová, D., Procházka, M. a Šimetka, O. Vaginální porod s použitím vakuumextrakce není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 37-41. ISSN 1210-7832.
Raszyková Navrátilová, M., Michalec, I. a Tomanová, M. Vaginální porod s použitím vakuumextraktoru není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů. In: XXII. ročník Konference mladých lékařů: 2015-06-03 . ISBN 1805-7977.
Raszyková Navrátilová, M., Michalec, I. a Tomanová, M. Vaginální porod s použitím vakuumextraktoru není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů. In: XXII. ročník, Konference mladých lékařů. Brno. 2015.
Michalec, I. Vliv vakuumextrakce na avulzní poranění levátorů. In: Perinatologické dny Ústeckého kraje. Ostrov. 2015.
Michalec, I., Navrátilová, M. a Šimetka, O. Vliv VEX na avulznbí poranění levátorů. In: XXXII. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. Liberec. 2015.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub