OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Gynekologicko-porodnická klinika

David Matura

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. David Matura
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:gynekologie a porodnictví
katedra / středisko (fakulta): Gynekologicko-porodnická klinika (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 371 824
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Špaček, R., Matura, D., Doležálková, E. a Šimetka, O. Diabetes v těhotenství a jeho důsledky na zdraví žen.. In: IV. kongres praktických lékařů v Ostravě. Ostrava. 2017.
Matura, D., Trávníková, M., Špaček, R. a Doležálková, E. Farmakoterapie v těhotenství. In: IV. kongres praktických lékařů v Ostravě. Ostrava. 2017.
Doležálková, E., Zímová, B., Vojtěch, J., Hašlík, L., Pock, R., Matura, D. a Šimetka, O. Chorioangiom komplikovaný polyhydramniem a anémií plodu. In: 7.konference nemocničních gynekologů a porodníků. České Budějovice. 2017.
Kováčová, H., Matura, D., Šimetka, O., Pannová, J. a Delongová, P. VZÁCNÉ FORMY FETO-FETÁLNÍ TRANSFUZE V KLINICKÉ PRAXI. Česká gynekologie. 2017, č. 82, s. 190-196. ISSN 1210-7832.
Doležálková, E., Matura, D. a Šimetka, O. A case report of congenital labial fusion.. In: 14th World Congress in Fetal Medicine. Kréta. 2015.
Pannová, J., Kováčová, H., Matura, D., Gruszka, T., Pavlíček, J. a Delongová, P. Ektopie srdce - kazuistika. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 214-217. ISSN 1210-7832.
Špaček, R., Pannová, J., Matura, D. a Šimetka, O. Heterokaryotypic pregnancy:monozygotic monochorionic twins discordant for trisomy 13.. In: 14th World Congress in Fetal Medicine. Kréta. 2015.
Pannová, J., Matura, D., Špaček, R. a Doležálková, E. O hematomech. In: III. Pětrošův den. Ostrava. 2015.
Špaček, R., Doležálková, E., Pannová, J. a Matura, D. O molách a jiných podivnostech.. In: III. Pětrošův den. Ostrava. 2015.
Matura, D., Špaček, R., Doležálková, E. a Pannová, J. O placentě a ultrazvuku - přehledové sdělení. In: Pětrošův den, III. ročník. Ostrava. 2015.
Doležálková, E., Pannová, J., Matura, D. a Špaček, R. O vrostlých placentách. In: III. Pětrošův den. Ostrava. 2015.
Doležálková, E., Šimetka, O., Pětroš, M., Lubušký, M., Liška, M., Matura, D. a Wiedermannová, H. Změny ve flowmetrii a. cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci. In: XXII. ročník Konference mladých lékařů: 2015-06-03 Brno. ISBN 1805-7977.
Doležálková, E., Šimetka, O., Pětroš, M., Lubušký, M., Liška, M., Matura, D. a Wiedermannová, H. Změny ve flowmetrii a.cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci. In: XXII. ročník Konference mladých lékařů. Brno. 2015.
Šimetka, O., Petros, M., Lubusky, M., Liska, M., Dolezalkova, E., Matura, D., Wiedermannova, H. a Procházka, M. Changes in middle cerebral artery velocimetry of fetuses diagnosed postnatally with mild or moderate hemolytic disease. ACTA OBSTET GYN SCAN. 2014, roč. 93, s. 1059-1064. ISSN 0001-6349.
Delongová, P., Kováčová, H., Ostárková, B., Tomanová, R., Dvořáčková, J. a Matura, D. Studie angioarchitektoniky monochoriálních placent barvením. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 127-131. ISBN 978-80-7464-364-4.
Pětroš, M., Matura, D. a Liška, M. Analýza maximálních průtokových rychlostí arterie cerebri media u aloimunizovaných těhotenství (Moravská konference fetomaternální medicíny). In: Moravská konference fetomaternální medicíny. Olomouc: Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc, Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP. 2009.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub