Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Centrum zdravotnického výzkumu > Centrum ošetřovatelského výzkumu

Radka Kozáková


titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
místnost, podlaží, budova:
ZY 327, budova ZY
funkce:
tajemník UOM, garant studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, pedagogický poradce oboru Všeobecné ošetřovatelství a Geriatrické ošetřovatelství
obor činnosti:
ošetřovatelství
telefon, mobil:
731 682 560
553 46 1610
e-mail:

Vzdělání

2021
doc., LF OU Ostrava, ošetřovatelství
2013 – 2015
Mgr., FF UP, psychologie
2010 – 2013
Bc., FF UP, psychologie
2009
PhDr., FZaPS TU Trnava, sociální práce
2008 – 2012
PhD., JLF UK Martin, ošetřovatelství
2007
Mgr., CMTF UP Olomouc, teologie
2007
Mgr., FF OU Ostrava, sociální práce s poradenským zaměřením
1996 – 1999
Bc., ZSF OU Ostrava, sociálně zdravotní a geriatrická péče
1991 – 1995
SZŠ Ostrava, zdravotní sestra
 

Další vzdělávání, kurzy

2021 – dosud
Výcvik Kognitivně behaviorální terapie (Institut kognitivně behaviorální terapie)
2019
Kroměřížský kurz hypnózy I. (40 hodin)
2019
Kurz Transakční analýzy TA 101
2018 – 2021
Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích (200 hodin, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku)
2018 – 2019
Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody (135 hodin)
2018
Psychosomatika (IPVZ)
2017
Řešení konfliktu technikou mediace (100 hodin)
2017
Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I. (14,5 hodin)
2016 – 2017
Specializační vzdělávání - Dopravní psycholog (200 hodin, FF UPOL)
2016 – 2017
Prohlubující výcvik krizové intervence (64 hodin, Educo Centrum, s.r.o.)
2015 – 2016
Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (FF UPOL)
2015
Výcvik INTECO - Integrativní kouč (203 hodin)
2013
Krizová intervence (150 hodin)
2012 – 2016
Psychoterapeutický výcvik v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové (710 hodin)
2011
Sebezkušenostní výcvikový kurz Moderní škola - Podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem metod výuky - Evropa škole, škola Evropě
2011
Martinská letná ošetřovateľská škola, JLF UK: Ošetrovateľský výzkum - pozorování
2010
Martinská letná ošetřovateľská škola, JLF UK: Ošetrovateľský výzkum - dotazník
2008
Kurz v gerontosociologii, IPVZ Praha
2008
Kurz metodológie vedeckej práce, JLF UK Martin
 

Zaměstnání, praxe

2016 – dosud
Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné, psycholog
2016 – dosud
tajemník UOM
2010 – dosud
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU, odborná asistentka
2009 – 2010
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, FZS OU, odborná asistentka
2009
Charita Ostrava, vedoucí odboru zdravotních služeb
2008
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, FZS OU, odborná asistentka - externí vyučující
2008
Charita Ostrava, Charitní ošetřovatelská služba a mobilní hospicová jednotka, zdravotní sestra
2007 – 2011
Diakonický institut, lektorka
2007 – 2008
CSM Dona Boska Havířov, sociální poradce
2000 – 2008
SZŠ Opava, středoškolský učitelka
1999 – 2000
Charita Ostrava, ÚSP Hrabyně, zdravotní sestra
1995 – 1996
MNOF Ostrava, zdravotní sestra
 

Odborné zaměření

Zdravotnická psychologie a psychologie nemocných
Základy psychoterapie
Krizové intervence v ošetřovatelství
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Komunitní péče a domácí péče
Ošetřovatelská péče o seniory
Komunikace v ošetřovatelství
Ošetřovatelská péče v geriatrii
Psychologie v ošetřovatelství
Základy psychologie pro zdravotnické obory
Sociální psychologie
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost paliativní medicíny
 

Působení v zahraničí

7. 9. 2022 – 11. 9. 2022
Universitat Pompeau Fabra Campis Ciutadella, EABCT, Barcelona, Spain
17. 6. 2018 – 22. 6. 2018
Erasmus+ program, Facultat d'Infermeria i Podologia, Universitat de Valencia, Španělsko
11. 9. 2017 – 15. 9. 2017
Erasmus+ program, Faculty of Health Studies, University of Rijeka, Chorvatsko
12. 9. 2016 – 16. 9. 2016
University of Évora, Évora, Portugalsko
14. 12. 2015 – 17. 12. 2015
Faculty of health Sciences Semmelweis Univerity, Budapešť, Maďarská republika
12. 4. 2015 – 17. 4. 2015
Riga Medical College, University of Latvia, Riga, Lotyšská republika
25. 11. 2014 – 27. 11. 2014
Jesseniova lekárská fakulta v Martině, Univerzita Komenského v  Bratislave, Slovensko
22. 9. 2014 – 26. 9. 2014
Cyprus university of technology, School of Health Sciences, Department of Nursing, Limassol, Kyperská republika
25. 5. 2014 – 30. 5. 2014
Plovdiv Medical University, Bulharsko, Erasmus
26. 5. 2013 – 1. 6. 2013
Faculty of Nursing and Chiropody, University of Valencia, Španělsko, Erasmus
28. 5. 2012 – 2. 6. 2012
Polytechnic Institute of Portalegre, Portugalsko, Erasmus
23. 4. 2012 – 27. 4. 2012
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polsko, Erasmus
5. 9. 2011 – 10. 9. 2011
Health College, Estonsko, Erasmus
 

Jazykové znalosti

Angličtina
 

ORCID ID

0000-0002-6627-187X
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Václavíková Klára
Mobbing zdravotnických pracovníků
disertační
2021
Sánchez López Felipe
Pracovná spokojnosť sestier v pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti o seniorov
rigorózní
2021
Bosáková Zuzana
Hodnocení potřeb u pacientů s Alzheimerovou nemocí
diplomová
Doleželová Jana
Kvalita života pacientů s drogovou závislostí
diplomová
2022
Adamusová Michaela
Kvalita života pacientů s kolostomií
diplomová
2021
Horváthová Věra
Inkontinence stolice u hospitalizovaných seniorů
diplomová
2021
Dostálová Martina
Hodnocení kognitivních funkcí a deprese u seniorů v primární péči
diplomová
2020
Lukáčová Olga
Deprese u seniorů před a po náhradě kyčelního a kolenního kloubu
diplomová
2020
Hrazdirová Lucie
Senior v roli pečovatele
diplomová
2019
Trnková Petra
Kvalita života seniorů s artrózou nosných kloubů
diplomová
2019
Dabrowská Jitka
Agrese pacientů v přednemocniční péči a urgentním příjmu
diplomová
2018
Gebauerová Soňa
Sexualita seniorů
diplomová
2018
Glumbíková Andrea
Deprese u seniorů s revmatoidní artritidou
diplomová
2018
Habramová Jana
Kvalita života seniorů s močovou inkontinencí
diplomová
2018
Kubicová Kateřina
Kvalita života laických pečovatelů
diplomová
2018
Pácaltová Petra
Deprese a životní spokojenost u seniorů v sociálních zařízeních
diplomová
2018
Takáčová Naděžda
Strach z pádu u seniorů v domácím prostředí
diplomová
2018
Vyhlídalová Dana
Účinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se ran
diplomová
2018
Čorná Monika
Výživa seniorů při přijetí k hospitalizaci
diplomová
2017
Nováková Petra
Násilí vůči sestrám při výkonu povolání
diplomová
2017
Palowská Johana
Problematika rizikového chování v oblasti sexuality v dětském věku
diplomová
2017
Šárovská Gabriela
Úroveň soběstačnosti pacientů lůžkového zařízení následné péče
diplomová
2017
Hrubá Martina
Kvalita života seniorů s chronickým srdečním selháním
diplomová
2016
Molnarová Lucie
Míra životní spokojenosti a deprese u seniorů
diplomová
2016
Rokytová Monika
Kvalita života seniorů po perkutánní koronární intervenci
diplomová
2016
Střížová Veronika
Deprese a kognitivní výkon u pacientů po CMP
diplomová
2016
Štěpánová Monika
Kvalita života chronicky nemocného seniora
diplomová
2016
Brezováková Dita
Míra deprese a kvalita života seniorů v ambulanci praktického lékaře
diplomová
2015
Brhelová Alena
Kazuistika pacientky s dekubity v intenzivní péči.
diplomová
2015
Gálová Tatiana
Pečovatelská zátěž rodinných příslušníků osob s Alzheimerovou chorobou
diplomová
2015
Hrbáčová Lada
Stav výživy u seniorů v ambulanci praktického lékaře
diplomová
2015
Matusíková Ivana
Vliv hospitalizace na kognitivní, exekutivní funkce a emotivitu u seniorů
diplomová
2015
Potočiarová Miroslava
Nutričný stav seniorov
diplomová
2015
Kašparová Lucie
Vliv pracovní zátěže sester na vznik syndromu vyhoření
diplomová
2014
Klečková Lenka
Nutriční stav a funkční kapacita seniorů (MNA, ADL, IADL)
diplomová
2014
Tobolová Jarmila
Dopad poruchy sluchu na kvalitu života seniora a rodiny
diplomová
2014
Waligová Zuzana
Kvalita života laických pečovatelů
diplomová
2014
Zdrálková Lenka
Hodnocení seniorů
diplomová
2014
Bělunek Pavel
Hodnocení stavu výživy seniorů v Nemocnici ve Frýdku-Místku
diplomová
2013
Čermáková Hana
Nutriční stav a soběstačnost seniorů plánovaně operovaných na zažívacím traktu
diplomová
2013
Drlíková Jana
Soběstačnost seniorů v sociálních zařízeních
diplomová
2013
Havranová Ivana
Kvalita života seniorů dvou institucionálních zařízení Olomouckého kraje
diplomová
2013
Klimánková Lenka
Hodnocení pracovní zátěže sester
diplomová
2013
Lančová Renáta
Vztah mezi úrovní kognitivních funkcí a soběstačností seniorů
diplomová
2013
Mocková Zuzana
Vliv zátěže na kvalitu života všeobecných sester
diplomová
2013
Peroutková Monika
Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků v paliativní péči
diplomová
2013
Vyležíková Jana
Hodnocení soběstačnosti u pacientů s demencí
diplomová
2013
Adamčíková Barbora
Hodnocení stavu výživy seniorů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně Opava
diplomová
2012
Bártová Lucie
Vliv kognitivních funkcí na soběstačnost seniorů s demencí
diplomová
2012
Nováková Lenka
Hodnocení výživy seniorů v domácím prostředí
diplomová
2012
Kravčíková Karin
Potřeby chronicky nemocných v paliativní péči
diplomová
2011
Kroulíková Lenka
Hodnocení výživy seniorů v institucích
diplomová
2011
Valčuhová Eva
Hodnotenie stavu výživy u seniorov žijúcich v domove pre seniorov
diplomová
2011
Vilímová Jana
Restriktivní opatření v pobytových zařízeních
diplomová
2011
Chribíková Eva
Hodnotenie výživy seniorov v domácom prostredí
diplomová
2010
Skřivánková Eliška
Hodnocení výživy seniorů v nemocnicích
diplomová
2010
Hotová Konetzná Věra
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s dekubitem
bakalářská
2022
Kleinová Juliana
Potreby pacienta s poruchou príjmu potravy
bakalářská
2022
Gratke Nikola
Ošetřovatelský proces v péči o klienta s Alzheimerovou chorobou
bakalářská
2021
Muráriková Lucie
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s etylickou cirhózou jater
bakalářská
2021
Stresová Aneta
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta se schizofrenií
bakalářská
2021
Švancarová Romana
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po cévní mozkové příhodě
bakalářská
2021
Závěšická Lucie
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s nádorovým onemocněním střev
bakalářská
2021
Žůrková Diana
Potřeby pacienta s paraplegií
bakalářská
2021
Bodnárová Michaela
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po cévní mozkové příhodě
bakalářská
2020
Ciliová Lenka
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s epilepsií
bakalářská
2020
Hota Kamila
Problematika pacienta se Sanfilippo syndromem
bakalářská
2020
Hrušková Kateřina
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s hepatocelulárním karcinomem
bakalářská
2020
Kubáčová Marie
Stres v práci sestry na centrálním příjmu
bakalářská
2020
Pastrňáková Veronika
Ošetřovatelský proces v péči o klienta s Alzheimerovou chorobou
bakalářská
2020
Horváthová Věra
Problematika ženy se stresovou močovou inkontinencí
bakalářská
2019
Raždíková Denisa
Problematika chybějící ošetřovatelské péče ve vybraných nemocnicích
bakalářská
2019
Rusnoková Blanka
Ošetřovatelský proces v péči o geriatrického pacienta s imobilizačním syndromem
bakalářská
2019
Večeřová Kateřina
Kvalita života žen s močovou inkontinencí
bakalářská
2019
Bradáč Lukáš
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta se schizofrenií
bakalářská
2018
Sydorová Hana
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou chorobou
bakalářská
2018
Germeková Jana
Ošetřovatelský proces u pacienta s klostridiovou kolitidou
bakalářská
2017
Moravcová Dominika
Znalosti studentů středních škol o kardiopulmonální resuscitaci
bakalářská
2017
Vyležíková Miroslava
Plán ošetřovatelské péče pro seniora s malnutricí
bakalářská
2017
Takáčová Naděžda
Výživa seniorů v domě s pečovatelskou službou Bílovec
bakalářská
2016
Varechová Monika
Ošetřovatelský proces u pacientky s bércovým vředem
bakalářská
2016
Andrýsková Kateřina
Vybrané problémy u pacienta s cirhózou
bakalářská
2015
Cziráková Markéta
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s astma bronchiale
bakalářská
2015
Karasová Markéta
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s konzervativní léčbou akutní pankreatitidy
bakalářská
2015
Nyklová Kateřina
Ošetřovatelská péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou
bakalářská
2015
Šárovská Gabriela
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s infekcí způsobenou Clostridium difficile
bakalářská
2015
Bojdová Martina
Kvalita života pacientov s vekom podmienenou makulárnou degeneráciou
bakalářská
2013
Drobková Soňa
Život s peritoneální dialýzou
bakalářská
2013
Gajdová Lenka
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou chorobou
bakalářská
2013
Málková Miluše
Kvalita života s cervikobrachiálním syndromem
bakalářská
2013
Ovísková Ivana
Život s celiakií
bakalářská
2013
Pavelková Michaela
Vybrané problémy pacienta s primární hyperoxalurií a kombinovanou transplantací jater a ledvin
bakalářská
2013
Plačková Zuzana
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou nemocí
bakalářská
2011

facebook
instagram
twitter
rss
social hub