Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Centrum zdravotnického výzkumu > Centrum ošetřovatelského výzkumu

Ilona Plevová


titul, jméno, příjmení:
PhDr. Ilona Plevová, PhD.
místnost, podlaží, budova:
ZY 328, budova ZY
funkce:
garant a pedagogický poradce studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, Ombudsman LF a předsedkyně ZO VOS OU
obor činnosti:
ošetřovatelství
telefon, mobil:
553 46 1605
730 581 036
e-mail:

Vzdělání

2009
Odborná atestace - specializovaná způsobilost (Specialista v organizaci a řízení zdravotnictví) MZ ČR
2008
PhDr. (Ošetřovatelství) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava
2007 – 2013
PhD. (Ošetřovatelství) Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lekárska fakulta Martin
2005
Odborná atestace (Anestézie, resuscitace, intenzívní péče) NCO NZO Brno
2003 – 2006
Mgr. (Management zdravotnictví) Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1999 – 2002
Bc. (Management ve zdravotnictví - ošetřovatelská péče) Zdravotně sociální fakulta OU
1986 – 1990
diplom (všeobecná sestra) Střední zdravotnická škola Karviná
 

Kvalifikace

2013
PhD.
 

Další vzdělávání, kurzy

2019
Základní kurz Bazální stimulace, LF OU
2016
Vysoká škola po novele ZVŠ - orgány vysoké školy a fakulty. Právnická fakulta, MU Brno
2014
Kardiopulmonární resuscitace a první pomoc. Základní postupy. Ostrava. ČAS
2013
Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. A jak na to? Ostrava. SAK, o.p.s.
2013
Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl. NsP Havířov, p.o.
2012
Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci. OU Ostrava
2011
Ošetrovateľský výzkum - pozorovanie. UK v Bratislave, Ústav ošetrovatelstva JLF UK v Martine
2009
Prax založená na dôkazoch (EBP) - implementácia vo výučbe ošetrovateľstva, UK v Bratislave, Ústav ošetrovatelstva JLF UK v Martine
2008 – 2009
On-line kurz: Právní odpovědnost ve zdravotnictví 2008 (ONC_OZ08), Copyright - 2009 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
2008
Metodológie vedeckej práce, JLF UK Martin
2004 – 2005
NEDECZ - Matra, ZSF OU Ostrava, cyklická školení
2004
Prevence rakoviny prsu, ZSF OU Ostrava
1996
Metodika a nácvik neodkladné resuscitace, IPVZ Praha
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2010 – 2014
NsP Havířov, p.o., referentka pro akreditaci a kvalitu v ošetřovatelské péči
2008 – 2010
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2007 – 2008
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2003 – 2007
Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2000
Střední zdravotnická škola Karviná, středoškolská učitelka
1998 – 1999
Střední zdravotně sociálně právní škola Orlová, středoškolská učitelka
1993 – 2001
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, pracoviště Orlová, Interní oddělení, JIP, všeobecná sestra
1990 – 1991
Nemocnice s poliklinikou Havířov, všeobecná sestra
 

Odborné zaměření

Ekonomika a management zdravotnictví
Management
Management kvality ve zdravotnictví
Management v ošetřovatelské péči
Organizace a řízení zdravotnictví
Ošetřovatelské výkony a intervence
Personální management
Intenzivní péče v ošetřovatelství
Základy managementu ve zdravotnictví
Základy ošetřovatelství
Základy ošetřování nemocných
Základy ošetřovatelství pro zdravotně-sociální pracovníky
Řízení kvality a bezpečí zdravotní péče
Manažerské metody a techniky
Strategický management
Marketing ve zdravotnictví
Výchova ke zdraví
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2022 – dosud
AS LF OU, členka
2021 – dosud
Ombudsman LF OU
2017 – 2021
AS OU, předsedkyně
2016 – 2022
AS LF OU, místopředsedkyně
2010 – dosud
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu Ostravské univerzity, předsedkyně
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Vědecká rada nakladatelství Grada Publishing, a.s. - členka
Central European Journal of Nursing and Midwifery - grafické zpracování
Česká asociace sester: Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče (2015-2019)
Česká asociace sester: Region moravskoslezský
Stipendijní komise LF OU
Programová rada studijního programu Zdravotně-sociální péče na Katedře zdravotně-sociálních studií FSS OU
Programová rada studijního programu Pediatrické ošetřovatelství na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
 

Působení v zahraničí

19. 2. 2024 – 23. 2. 2024
Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, Španělsko
14. 3. 2022 – 18. 3. 2022
Thomas More University of Applied Sciences, Mechelen, Belgie, International Days 2022
4. 10. 2021 – 8. 10. 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav ošetrovateľstva, Košice
19. 10. 2015 – 23. 10. 2015
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva. Přednášky na téma: Monitoring. Umělá plicní ventilace. Eliminační techniky.
23. 9. 2015 – 30. 9. 2015
Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen, Belgie. Přednáška na téma: Giudelines for Cardiopulmonary resuscitation
12. 5. 2014 – 16. 5. 2014
Department of Nursing, University of Florence, Italy. Přednáška na téma: Training to be a nurse in the Czech republic.
30. 9. 2013 – 4. 10. 2013
JLF UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva, Martin, Slovensko. Program ERASMUS. Přednášky na téma: 1. Manažerské metody a techniky využitelné v řízení ošetřovatelství. 2. Kvalita ošetřovatelské péče.
12. 4. 2011 – 15. 4. 2011
Escola superior de enfermagem de Lisboa. Florence Network.
10. 4. 2011 – 12. 4. 2011
Escola Superior de Enfermagem de Portalegre, Portugalsko. Přednášky na téma: Demographic situation in the Czech Republic, The basic principles of the Czech Health Care system, The Health Care financing and expenditure, The system of the Health Care in the Czech Republic.
25. 5. 2005 – 26. 5. 2005
JLF UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva, Martin, Slovensko. Přednáška na téma: Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny.
16. 11. 2004 – 21. 11. 2004
Escola Superior de Enfermagem de Portalegre, Portugalsko. Přednášky na téma: The Institute of Nursing and Health management Medico-Social faculty, University of Ostrava. Training to be a nurse in the Czech republic
 

ORCID ID

0000-0003-0919-2021
 


Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2021, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku
 
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Janíková, Andrea Polanská, Eva Mynaříková ... další autoři
Rok: 2021, Zdravotnické listy
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Andrea Polanská, Renáta Zeleníková ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
A. Polanská, Darja Jarošová, Eva Janíková, E. Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Andrea Polanská ... další autoři
Rok: 2020, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Adriano Friganovic, Izabella Uchmanowicz, Darja Jarošová, Katarína Žiaková, Ilona Plevová, Evridiki Papastavrou ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Adriano Friganovic, Izabella Uchmanowicz, Darja Jarošová, Katarína Žiakova, Ilona Plevová, Evridiki Papastavrou ... další autoři
článek v odborném periodiku
 

Tomáš Herman, Ilona Plevová, Leoš Navrátil
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2023, NURSING OPEN
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2023, Grada Publishing
odborná kniha
 
Ilona Plevová, Patrik Kapias
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ilona Plevová, Patrik Kapias
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2022, Grada Publishing a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Continuo
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Janíková, Andrea Polanská, Eva Mynaříková ... další autoři
Rok: 2021, Zdravotnické listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Andrea Polanská, Renáta Zeleníková ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
A. Polanská, Darja Jarošová, Eva Janíková, E. Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Andrea Polanská ... další autoři
Rok: 2020, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Adriano Friganovic, Izabella Uchmanowicz, Darja Jarošová, Katarína Žiaková, Ilona Plevová, Evridiki Papastavrou ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Z Plutínská, Ilona Plevová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Adriano Friganovic, Izabella Uchmanowicz, Darja Jarošová, Katarína Žiakova, Ilona Plevová, Evridiki Papastavrou ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2018, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ilona Plevová, Markéta Nedělová
článek v odborném periodiku
 
Martin Pleva, Júlia Borová, Ilona Plevová, Jaroslav Januška, Margita Belicová
Rok: 2017, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
M. Pleva, J. Borová, Ilona Plevová, J. Januška, M. Belicová
Rok: 2017, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Petra Gombalová, Ilona Plevová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petra Gombalová, Ilona Plevová
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Gabriela Kuráňová, Ilona Plevová
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Ilona Plevová, Gabriela Kuráňová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ilona Plevová, Lenka Gutová
Rok: 2016, Florence
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
A. Horčičáková, Ilona Plevová
Rok: 2014, Intervenční a akutní kardiologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Ilona Plevová, Kateřina Platková, Mgr.
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ilona Plevová, Kateřina Platková
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Michaela Kršíková, Ilona Plevová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Ilona Plevová, Bc. Emílie Chrenšťová, Melánie Ossová, Bc. Jiří Štěrba
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Ilona Plevová, MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., Mgr. Adriana Hořčičáková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Ilona Plevová, Dana Dolanová, Katarína Adamicová
Rok: 2013, Paliatívna medicína a liečba bolesti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Rok: 2013, Hygiena
článek v odborném periodiku
 
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Ilona Plevová, Regina Slowik, Jarmila Kulhánková, Dana Buchwaldková, Renata Tydlačková
Rok: 2012, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Ilona Plevová, Marketa Babičová, Michaela Běčáková, Dana Dolanová, Alena Machová, Markéta Polochová, Eva Slívová, Regina Slowik, Věra Stasková, Dominika Růžková ... další autoři
Rok: 2012, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012, Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
článek v odborném periodiku
 
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Ilona Plevová, Renata Tydlačková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Renata Tydlačková, Ilona Plevová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Ilona Plevová, Ivanka Otteová
Rok: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku
 
Ilona Plevová, Renata Tydlačková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Katarína Žiaková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Katarína Žiaková
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Darja Perůtková, Ilona Plevová
Rok: 2011, Dermatologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Ilona Plevová, Regina Slowik
Rok: 2010, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Ilona Plevová, Olga Lukešová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ilona Plevová, Olga Lukešová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2008, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
článek v odborném periodiku
 
Regina Holešová, Ilona Plevová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Regina Holešová, Ilona Plevová
Rok: 2008
 
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2008, Profese
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Profese
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Ilona Plevová, Jaroslava Králová
Rok: 2006
 
Ilona Plevová, Jaroslava Králová
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004, Ostravská univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004, Ostravská univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Loryšová Eliška
Auditní šetření - převaz chronické rány u seniora
diplomová
Lošonská Michaela
Organizace mentoringu sester intenzivní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních
diplomová
2024
Bordovská Magdalena
Profesní kvalita života ošetřovatelského personálu v léčebnách dlouhodobě nemocných
diplomová
2023
Benediktová Iveta
Management edukace nelékařských zdravotnických pracovníků v problematice parenterální výživy na jednotkách akutní a intenzivní péče
diplomová
2022
Urbanová Lucie
Audit elektronicky vedené ošetřovatelské dokumentace
diplomová
2022
Gurská Renáta
Pracovní spokojenost zdravotnických pracovníků
diplomová
2021
Kaperová Sandra
Metoda Fast track ve střevní chirurgii
diplomová
2021
Kortišová Lenka
Pády na gerontopsychiatrickém oddělení
diplomová
2021
Krajčová Markéta
Profesní kompetence všeobecných sester
diplomová
2021
Mílová Alena
Medikační pochybení u dětských pacientů
diplomová
2021
Svobodová Dana
Bezpečnostní proces jako prevence záměny pacienta
diplomová
2021
Tabaková Romana
Vnímání pečovatelského chování sester jako indikátor pro hodnocení kvality ošetřovatelské péče ve vybraném zdravotnickém zařízení
diplomová
2021
Foltová Květuše
Kvalita poskytované zdravotně-sociální péče z pohledu zaměstnanců Domova pro osoby se zdravotním postižením v Hlučíně
diplomová
2020
Kadlubová Lenka
Standardní operační postup - Paliativní péče
diplomová
2020
Vojtíšková Kateřina
Edukace žáků druhého stupně základních škol v problematice reprodukčního zdraví
diplomová
2020
Czyžová Petra
Ověření zavedených optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
diplomová
2019
Keková Jana
Management rizik při poskytování ošetřovatelské péče na pracovištích intenzivní medicíny
diplomová
2019
Martiňáková Petra
Prevence medikačního pochybení u seniorů
diplomová
2019
Serišová Petra
Podávání léčiv v intenzivní a resuscitační péči.
diplomová
2019
Gruszková Maria
Spokojenost rodičů hospitalizovaných dětí
diplomová
2018
Krempaská Silvie
Význam chirurgického bezpečnostního protokolu v perioperační péči
diplomová
2018
Maňáková Nikol
Adolescenti a užívání nelegálních drog
diplomová
2018
Omastová Petra
Pády hospitalizovaných seniorů
diplomová
2017
Šamšová Karolína
Dopad amiodaronem indukované tyreotoxikózy na zdravotní stav pacienta
diplomová
2017
Vojíková Jitka
Praktické doporučení v prevenci hypotermie u dětí v perioperační péči
diplomová
2016
Bijok Michal
Intravenózní aplikace trombolýzy u pacienta s ischemickou CMP
diplomová
2015
Gombalová Petra
Bezpečnostní proces na operačním sále
diplomová
2015
Polášková Marta
Adherence v gerontofarmakoterapii
diplomová
2015
Rambousková Lucie
Péče o novorozence v průběhu řízené hypotermie - Návrh a ověření standardu ošetřovatelské péče
diplomová
2015
Vlková Zdeňka
Analýza času DB (door-baloon) a celkové doby ischemie u klientů se STEMI
diplomová
2015
Hlávková Michaela
Konzumace alkoholu u adolescentů
diplomová
2014
Mikolášová Pavla
Ošetřovatelská dokumentace v péči o geriatrické pacienty
diplomová
2014
Zdráhalová Gabriela
Edukace žáků prvních tříd v základních oblastech první pomoci
diplomová
2014
Kudelová Kateřina
Pád jako indikátor kvality ošetřovatelské péče
diplomová
2013
Kupková Markéta
Prevence intoxikací u dětí
diplomová
2013
Pelikánová Jana
Edukace seniorů v poskytování první pomoci
diplomová
2013
Zogatová Zuzana
Management screeningového vyšetření novorozenců na vady sluchu
diplomová
2013
Hajdučková Adriana
Ošetřovatelská péče o pacienty s perkutánní transluminální angioplastikou
diplomová
2012
Běčáková Michaela
Motivátory v práci dětské sestry
diplomová
2011
Cieslarová Hana
Kazuistika ženy se zárodečnou mutací genu BRCA 1
diplomová
2011
Otteová Ivana
Rozdíly v ošetřovatelské péči v pooperačním průběhu u geriatrických pacientů po laparoskopické a laparotomické cholecystektomii
diplomová
2011
Perůtková Darja
Přínos biologické léčby pro život pacienta s psoriázou
diplomová
2011
Platková Kateřina
Postoj sester a studentů ošetřovatelství k problematice eutanazie
diplomová
2011
Zbořilová Marcela
Dosahování individuálních potřeb u seniorů dle Maslowovy pyramidy potřeb
diplomová
2011
Hořínková Lucie
Mozková smrt a dárcovství orgánů
bakalářská
Kudláček Daniel
Návrh standardu ošetřovatelské péče - asistence u elektrické kardioverze
bakalářská
2024
Lysková Martina
Ošetřovatelaská péče u pacienta s akutní pankreatitidou
bakalářská
2024
Gocalová Adéla
Návrh standardu ošetřovatelské péče - aplikace hypodermoklýzy
bakalářská
2023
Kašoková Jolana
Specifika péče o centrální žilní katetry
bakalářská
2023
Strnadelová Karolína
Edukace matek o prevenci vzniku synechie vulvy u dívek
bakalářská
2023
Dopirák Ivo
Terapie bolesti u pacientů po chirurgickém výkonu v intenzivní péči
bakalářská
2022
Pytlíková Kateřina
Ošetřovatelský proces u pacienta s Parkinsonovou chorobou
bakalářská
2022
Tomášková Hana
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s roztroušenou sklerózou
bakalářská
2022
Tomšů Gabriela
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta při brachyterapii
bakalářská
2022
Dufková Veronika
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po operaci štítné žlázy
bakalářská
2021
Dvorníková Michaela
Edukace pečovatele o péči o pacienta propuštěného z dlouhodobé intenzivní péče
bakalářská
2021
Tomisová Nikol
Ošetřovatelský proces u pacienta na umělé plicní ventilaci
bakalářská
2021
Benediktová Iveta
Návrh standardu ošetřovatelské péče - Příjem, překlad a propuštění pacienta v intenzivní péči
bakalářská
2020
Farníková Markéta
Prevence lékových chyb v ošetřovatelství - praxe založená na důkazech
bakalářská
2020
Pechová Kristýna
Edukace žáků v základech první pomoci
bakalářská
2020
Procházková Nikola
Problematika klienta s mozkovou obrnou
bakalářská
2020
Skorová Aneta
Problémy pacientky s jaterní cirhózou
bakalářská
2020
Toman Dominik
Znalosti žáků devátých tříd základních škol v poskytování první pomoci
bakalářská
2020
Bačová Jana
Návrh a ověření standardního postupu Příprava pracovního roztoku k povrchové a nástrojové dezinfekci
bakalářská
2019
Jarošová Libuše
Edukace pacientů při léčbě Warfarinem
bakalářská
2019
Popovičová Tereza
Edukace klientky při samovyšetření prsu jako prevence nádorového onemocnění
bakalářská
2019
Slížková Radka
Kvalita poskytované ošetřovatelské péče o pacienty s kolostomií
bakalářská
2019
Bezruczová Klára
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po kardiochirurgickém výkonu
bakalářská
2018
Marková Miriam
Návrh edukačního standardu u pacienta v časné pooperační péči se založeným střevním vývodem
bakalářská
2018
Nečesaná Markéta
Psychosociální intervenční služba ve Fakultní nemocnici Ostrava
bakalářská
2018
Podhajská Monika
Auditní šetření telemetrického sledování nemocných
bakalářská
2018
Řehulková Šárka
Prevence proti infekcím ve zdravotnickém zařízení
bakalářská
2018
Strakošová Eva
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin
bakalářská
2018
Škrobová Jana
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci
bakalářská
2018
Žádníková Gabriela
Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s akutním infarktem myokardu
bakalářská
2018
Celtová Patricie
Návrh standardu ošetřovatelské péče - Péče o ženu s plánovaným císařským řezem
bakalářská
2017
Chrobáková Pavlína
Znalost bezpečné přípravy a podávání intravenózních léčiv dětským pacientům u sester pracujících na dětských odděleních
bakalářská
2017
Miklová Žaneta
Informovanost pacientů s diabetes mellitus o prevenci syndromu diabetické nohy
bakalářská
2017
Pěronková Alena
Psychosociální intervenční služba v Městské nemocnici Ostrava, p.o.
bakalářská
2017
Tobolová Monika
Nosní furunkl s vývojem septického stavu
bakalářská
2017
Gerlová Barbora
Zdravý životní styl jako prevence kardiovaskulárních chorob
bakalářská
2016
Habramová Jana
Znalosti v oblasti prevence
bakalářská
2016
Hrašnová Soňa
Kvalita poskytované péče v domově pro seniory
bakalářská
2016
Jančíková Magdaléna
Postupy zabraňující medikačnímu pochybení
bakalářská
2016
Kuráňová Gabriela
Informovanost vysokoškolských studentů o dárcovství kostní dřeně
bakalářská
2016
Maňáková Nikol
Znalosti studentů v oblasti základní kardiopulmonální resuscitace
bakalářská
2016
Paraničová Irena
Pacienti s Diabetem mellitem II. typu u praktického lékaře
bakalářská
2016
Plutínská Zuzana
Spolupráce pacientů na prevenci medikačního pochybení
bakalářská
2016
Rybová Lucie
Standard ošetřovatelské péče - Katetrizace centrálního žilního systému
bakalářská
2016
Benková Marcela
Problematika pacienta s echinokokózou
bakalářská
2015
Cyrusová Lenka
Ošetřovatelská péče o pacienta při kardiopulmonální resuscitaci
bakalářská
2015
Černá Jana
Pacientka s karcinomem hrtanu
bakalářská
2015
Černá Karolína
Plán ošetřovatelské péče pro pacienta s akutním infarktem myokardu
bakalářská
2015
Giňovská Klára
Plán péče pro pacienta po kardiochirurgické operaci - disekce aorty
bakalářská
2015
Gruszková Maria
Plán ošetřovatelské péče o pacienta s Addisonovou chorobou
bakalářská
2015
Langerová Petra
Plán ošetřovatelské péče pro pacienty s tracheostomií v anesteziologicko - resuscitační péči
bakalářská
2015
Lexová Petra
Edukace pacienta před brachyterapií
bakalářská
2015
Marečková Karolína
Plán ošetřovatelské péče pro dítě s akutní lymfoblastickou leukemií
bakalářská
2015
Sikorová Michaela
Problematika klientky s Crohnovou chorobou
bakalářská
2015
Struhařová Jana
Pacient se střelným poraněním
bakalářská
2015
Svobodová Gabriela
Medikační pochybení jako indikátor kvality
bakalářská
2015
Ševčíková Nela
Plán ošetřovatelské péče pro pacienty s kardiostimulátorem
bakalářská
2015
Tomanová Nikol
Plán ošetřovatelské péče pro pacienta s poraněním sleziny
bakalářská
2015
Vlková Lenka
Standard ošetřovatelské péče - katetrizace močového měchýře a péče o permanentní močový katétr
bakalářská
2015
Březovská Michaela
Plán ošetřovatelské péče pro pacienta s akutním levostranným srdečním selháním
bakalářská
2014
Čorná Monika
Život pacienta s chronickým onemocněním ledvin
bakalářská
2014
Janotová Petra
Využití automatizovaného externího defibrilátoru u kardiopulmonální resuscitace
bakalářská
2014
Jiříčková Andrea
Znalost poruch srdečního rytmu u sester pracujících v intenzivní a akutní péči
bakalářská
2014
Klosová Martina
Návrh standardu ošetřovatelské péče u pacienta s kolostomií
bakalářská
2014
Klvaňová Alena
Návrh edukačního standardu u pacienta před zahájením dialyzační léčby
bakalářská
2014
Pinďáková Tereza
Vybrané problémy u muže s onemocněním diabetes mellitus
bakalářská
2014
Pizurová Lenka
Plán ošetřovatelské péče pro pacienta s Crohnovou chorobou
bakalářská
2014
Romero Majorga Adilija Džulija
Život s vrozenou srdeční vadou
bakalářská
2014
Serišová Petra
Indikátor kvality poskytované ošetřovatelské péče - spokojený pacient
bakalářská
2014
Šulcová Jana
Plán ošetřovatelské péče pro pacienty s Huntingtonovou chorobou
bakalářská
2014
Šuťáková Renáta
Edukační standard ošetřovatelské péče - Příprava pacienta před operací na krčních tepnách v cervikálním bloku
bakalářská
2014
Točoňová Kateřina
Pacient po amputaci dolní končetiny z důvodu diabetické gangrény
bakalářská
2014
Vachová Adéla
Návrh ošetřovatelského standardu pro zavedení nasogastrické sondy
bakalářská
2014
Zarembová Jana
Plán ošetřovatelské péče pro pacienty po Perkutánní transluminální koronární angioplastice
bakalářská
2014
Bijok Michal
Kanylace periferního žilního systému
bakalářská
2013
Bilská Lenka
Plán ošetřovatelské péče pro pacienta s onemocněním myasthenia gravis
bakalářská
2013
Botyánszká Kateřina
Plán ošetřovatelské péče o pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí
bakalářská
2013
Foltová Květuše
Obecný standard ošetřovatelské péče aplikace chemoterapie
bakalářská
2013
Gajdová Zdeňka
Vybrané problémy u ženy s hypotyreózou
bakalářská
2013
Molnárová Monika
Plán ošetřovatelské péče pro pacienta s meningitidou
bakalářská
2013
Nagyová Jana
Problematika snižování zvýšené tělesné teploty u dětí v domácím prostředí
bakalářská
2013
Olšáková Jana
Návrh a ověření standardu - Klinická enterální výživa
bakalářská
2013
Urbanová Lucie
Indikátor kvality ošetřovatelské péče - dodržování práv pacientů
bakalářská
2013
Dobešová Gabriela
Edukační standard aplikace inzulínu
bakalářská
2012
Kostková Jana
Návrh a ověření standardu ošetřovatelské péče - Péče o duševně nemocné při elektrokonvulzivní terapii
bakalářská
2012
Lukáčová Olga
Nový start do života po onemocnění karcinomem prsu
bakalářská
2012
Mikolášová Pavla
Bariéry v komunikaci s neslyšícími
bakalářská
2012
Navrátilová Lada
Komunikační bariéry při ošetřování cizinců. Vytvoření komunikačních pomůcek.
bakalářská
2012
Nováková Kateřina
Vybrané problémy pacienta s cévní mozkovou příhodou
bakalářská
2012
Omastová Petra
Auditní šetření uzavřené ošetřovatelské dokumentace
bakalářská
2012
Rýznarová Eva
Možnost hospitalizace a ambulantního ošetření handicapovaného pacienta v doprovodu asistenčního psa
bakalářská
2012
Sikorová Iveta
Postoje sester k pacientům v terminálním stadiu
bakalářská
2012
Šrubařová Alena
Plán ošetřovatelské péče pro pacienta s kataraktou
bakalářská
2012
Moravcová Monika
Syndrom vyhoření u všeobecných sester pracujících na odděleních akutní a intenzivní péče
bakalářská
2011
Ryšánková Lenka
Standardní postup při odběru krve
bakalářská
2011
Stanková Libuše
Bariéry v celoživotním vzdělávání všeobecných sester
bakalářská
2011
Vlková Zdeňka
Klienti po akutním infarktu myokardu a kouření
bakalářská
2011
Klusová Zuzana
Úroveň znalostí porodních asistentek v kardiopulmonální resuscitaci
bakalářská
2010
Olbřímková Martina
Bazální stimulace a její využití v intenzivní péči
bakalářská
2010
Przeczková Petra
Plán ošetřovatelské péče u pacienta se zevní fixací fraktury pánve
bakalářská
2010
Režnarová Denisa
Potřeby žen hospitalizovaných v protialkoholní léčebně
bakalářská
2010
Kajzarová Barbora
Sekundární prevence nádorového onemocnění prsu u žen
bakalářská
2009
Kargerová Klára
Žena po ablaci prsu
bakalářská
2009
Kišová Vendula
Autonomie a soukromí pacientů na jednotkách intenzívní péče
bakalářská
2009
Plačková Dagmar
Informovanost a postoj žen k primární prevenci zhoubného onemocnění prsu
bakalářská
2009Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub