Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Centrum zdravotnického výzkumu > Centrum ošetřovatelského výzkumu

Darja Jarošová

Darja Jarošová

titul, jméno, příjmení:
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
ZY 325, budova ZY
funkce:
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
proděkanka pro zahraniční vztahy
vedoucí centra
obor činnosti:
ošetřovatelství, výzkum, organizace a řízení zdravotnictví
telefon, mobil:
553 46 1600
775 761 558
e-mail:

Vzdělání

2016
prof. (ošetřovatelství) JU České Budějovice
2005
doc. (ošetřovatelství) JLF UK Martin
2002
specializace/odborná atestace (veřejné zdravotnictví) IDVZ Praha
2001
PhDr. (ošetřovatelství) FZSP TU Trnava
1996 – 2001
Ph.D. (antropologie) PdF UP Olomouc
1993 – 1994
Mgr. (pedagogika - didaktika pedagogiky) PdF UP Olomouc
1987 – 1993
Mgr. (učitelství odborných předmětů pro SZŠ) PdF UP Olomouc
1976 – 1980
diplom (zdravotní sestra) SZŠ Ostrava
 

Další vzdělávání, kurzy

2012 – 2013
Kvalitativní výzkum - krok za krokem, CMTF UP Olomouc
2008
Evidence Based Practice, Windesheim University of Applied Sciences Zwolle
2006
Využití diagnostických prvků NANDA-I pro přesnou ošetřovatelskou diagnostiku, ZSF OU Ostrava
2005 – 2006
NEDECZ - Matra, ZSF OU Ostrava
2004
Kurz autorů distančních výukových opor, OU Ostrava
2003
Ošetřovatelské koncepční modely ve vzdělávání, LF UP Olomouc
2001
7th CEENet Workshop on Network Technology (online education), CEENet Budapest, Hungary
2001
WIRED education distance learning CEENet online precourse, USA
2000 – 2001
TELMAE (Telematics in education) - distance online learning, MFF UK Praha
1999
LOLA (Learning About Open Learning), Heriot-Watt University Edinburgh, UK
1998
Možnosti internetu pro distanční vzdělávání, NCDiV Praha, MFF UK Praha
 

Zaměstnání, praxe

2007 – dosud
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU - vedoucí
2004 – 2007
Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU - vedoucí
2001 – 2004
Katedra managementu a služeb ve zdravotnictví ZSF OU - vedoucí
1993 – 2001
Katedra ošetřovatelství ZSF OU - odborný asistent
1986 – 1993
SZŠ Ostrava - středoškolský učitel
1980 – 1986
KÚNZ Ostrava (nyní FN) - zdravotní sestra
 

Odborné zaměření

ošetřovatelství
veřejné zdravotnictví
výzkum v ošetřovatelství
praxe založená na důkazech
klinické doporučené postupy
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosud
proděkan pro zahraniční vztahy LF OU
2008 – 2014
proděkan pro zahraniční vztahy LF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká asociace sester
Česká antropologická společnost
Honor Society of Nursing - Sigma Theta Tau International (USA)
Florence Network (European Co-operation in Nursing and Midwifery in Higher Education)
časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery - předsedkyně redakční rady
časopis Nurse Education in Practice - člen International Advisory Board
časopis Nursing in the 21st Century - člen International Advisory Board
časopis Journal of Korean Academy of Nursing - člen International Advisory Board
časopis KONTAKT - člen redakční rady
Národní akreditační úřad pro vysoké školství - hodnotitel zdravotnických studijních programů
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo - posuzovatel zdravotnických studijních programů
Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství LF OU Ostrava - předsedkyně
Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství FZV UP Olomouc
Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství ZSF JU České Budějovice
Vědecká rada LF OU Ostrava
Vědecká rada FSS OU Ostrava
Vědecká rada JU České Budějovice
Vědecká rada ZSF JU České Budějovice
Vědecká rada TU Trnava
Vědecká rada UP Olomouc
Vědecká rada FZV UP Olomouc
Vědecká rada FZ KU Ružomberok (2016-2020)
 

Působení v zahraničí

Více než 40 krátkodobých výukových zahraničních pobytů v rámci programu Erasmus (od r. 1999 - dosud).
 

Jazykové znalosti

Angličtina
Ruština
Němčina
 

ORCID ID

0000-0002-3032-3076
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Světnická Gabriela
Hodnocení rizika vzniku flebitidy u dětí s onemocněním diabetes mellitus
disertační
Doležel Jakub
Standardizace edukačního procesu u pacientů po infarktu myokardu
disertační
2019
Nedvědová Daniela
Pracovní spokojenost porodních asistentek - mezinárodní komparační studie
disertační
2018
Majkusová Kamila
Klinický doporučený postup pro prevenci pádů pacientů v ústavní péči
disertační
2017
Drahošová Lenka
Koncept péče v ošetřovatelství
disertační
2016
Hosáková Jiřina
Hodnocení kvality života pacientů se schizofrenií
disertační
2016
Kumorková Marie
Neuropsychická zátěž všeobecných sester lůžkových oddělení NsP Karviná-Ráj, pracoviště Orlová
rigorózní
2015
Jakšová Kateřina
Porozumění zkušenosti rodičů dětí s mentálním postižením
rigorózní
2014
Valušová Dana
Porozumění zkušenosti rodin pečujících o dítě s dětskou mozkovou obrnou - narativní perspektiva
rigorózní
2014
Farkašová Darina
Spokojnosť žien s pôrodom
diplomová
2022
Pizúrová Hana
Život v novém těle
diplomová
2022
Pousková Eliška
Zkušenosti pacientů s elektrokonvulzivní terapií
diplomová
2022
Malinská Marina
Postoj rodiček ke kojení a k péči o dítě
diplomová
2020
Baňasová Zuzana
Kompetencie študentov ošetrovateľstva
diplomová
2019
Barvířová Radka
Mobbing ve zdravotnictví
diplomová
2019
Stryjová Karolína
Stres studentů ošetřovatelství
diplomová
2019
Burešová Zuzana
Doporučené postupy a intervence v prevenci ventilátorové pneumonie - praxe založená na důkazech
diplomová
2018
Hanáčková Jana
Intervence při aplikaci nízkomolekulárního heparinu
diplomová
2018
Jančová Nikol
Problematika dítěte s onemocněním akutní lymfoblastické leukémie
diplomová
2018
Mazur Martin
Bezpečí pacientů hospitalizovaných na odděleních intenzivní péče
diplomová
2018
Richterová Nikola
Pracovní spokojenost porodních asistentek v nemocničním a komunitním prostředí
diplomová
2018
Wislová Julie
Screening kognitivních poruch u starší populace
diplomová
2018
Žáková Soňa
Kvalita života žen v těhotenství a po porodu
diplomová
2018
Boháčová Vendula
Porozumění zkušenosti nemocných dětí s astma bronchiale
diplomová
2017
Hasal Antonín
Stres, vyhoření a pracovní spokojenost sester - přehledová studie
diplomová
2017
Janková Zdeňka
Problematika dítěte se zhoubným onemocněním
diplomová
2017
Krawczyková Libuše
Pečování z pohledu seniorů a jejich pečovatelů
diplomová
2017
Oborná Lucie
Pracovní spokojenost a stres sester v domácí péči
diplomová
2017
Pluháčková Silvie
Percepce pracovního prostředí sester
diplomová
2017
Seidlerová Inka
Hodnocení selfmonitoringu u seniorů s onemocněním diabetes mellitus II. typu
diplomová
2017
Vyležíková Jana
Těhotenství, porod a šestinedělí u žen s HIV infekcí
diplomová
2017
Zemanová Martina
Kvalita pracovního života dětských sester
diplomová
2017
Klvaňová Alena
Pracovní spokojenost a psychická zátěž všeobecných sester na dialyzačním středisku
diplomová
2016
Němečková Iveta
Psychická a fyzická zátěž sester ve Fakultní nemocnici Ostrava
diplomová
2016
Osičková Jana
Zkušenosti prvorodiček s porodem
diplomová
2015
Petrová Lenka
Porozumění zkušenosti žen s rakovinou prsu - kvalitativní přístup
diplomová
2015
Petřvalská Viera
Kvalita života žen s endometriózou
diplomová
2015
Stloukalová Tereza
Porozumění zkušenosti nemocných dětí s chronickým selháním ledvin
diplomová
2015
Tlachová Markéta
Prožívání perinatální ztráty
diplomová
2015
Veselá Anna
Pracovní spokojenost a stres porodních asistentek v nemocnici
diplomová
2015
Kochánková Lucie
Spokojenost prvorodiček s porodem
diplomová
2014
Murasová Marcela
Adaptace klinického doporučeného postupu prevence dekubitů
diplomová
2014
Valachová Jana
Hodnocení efektivity kojení
diplomová
2014
Žitníková Petra
ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ
diplomová
2014
Babišová Hana
Hodnocení pečovatelské zátěže rodinných pečujících
diplomová
2013
Bizoňová Jana
Prevence pádů u seniorů ve zdravotnických zařízeních
diplomová
2013
Čurdová Bohumila
Pracovní spokojenost a kvalita života sester
diplomová
2013
Hodoňová Alena
Zdravotný stav a ošetrovateľské problémy seniorov v inštitúciách dlhodobej starostlivosti
diplomová
2013
Kiabová Lenka
Syndróm vyhorenia u detských sestier
diplomová
2013
Kumorková Marie
Pády seniorů v instituci
diplomová
2013
Neumannová Tereza
Pády seniorů v zařízeních dlouhodobé péče
diplomová
2013
Gebauerová Michaela
Kvalita života seniorů žijících v domácím prostředí
diplomová
2012
Petzuchová Alena
Monitorování krevního tlaku u dětí
diplomová
2012
Prusková Renata
Vnímání pečovatelského chování sestrami a pacienty na vybraných klinických odděleních
diplomová
2012
Valušová Dana
Hodnocení kvality péče rodiči dětských pacientů
diplomová
2012
Winklerová Jarmila
Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí
diplomová
2012
Wojnarová Dorota
Klinické doporučené postupy - dekubity
diplomová
2012
Bogdánová Lenka
Makulární degenerace u seniorů
diplomová
2011
Gulisová Ivana
Výskyt mobbingu a bossingu mezi zdravotnickými pracovníky
diplomová
2011
Majkusová Kamila
Pády seniorů hospitalizovaných v Městské nemocnici Ostrava
diplomová
2011
Martincová Veronika
Kazuistika pacienta s chronickým renálním selháním
diplomová
2011
Pohlová Lucie
Syndrom vyhoření u sester na gerontologickém pracovišti
diplomová
2011
Šindelová Kateřina
Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů v následné péči
diplomová
2011
Tobišková Lucie
Kvalita života seniorů v institucionální péči
diplomová
2010
Lorková Petra
Informovanost studentů vysokých škol o prevenci melanomu
bakalářská
Karlická Lucie
Evidence-Based Practice - kompetence studentů ošetřovatelství
bakalářská
2022
Kleinová Magda
Zkušenosti sester pečujících o pacienty s COVID-19
bakalářská
2022
Rubinová Barbora
Problematika očkování dospělé a dětské populace - literární přehled
bakalářská
2020
Janišová Jarmila
Chybějící ošetřovatelská péče - přehledová studie
bakalářská
2019
Miková Veronika
Adherence pacientů k léčbě hypertenze
bakalářská
2018
Bečicová Natálie
Zdravý životní styl v těhotenství
bakalářská
2017
Kusinová Pavlína
Kvalita života pacienta po aplikaci buněčné terapie pro kritickou končetinovou ischemii
bakalářská
2017
Pupíková Blanka
Kvalita péče u pacientů se stomií
bakalářská
2017
Rusková Martina
Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí v ambulantních zařízeních
bakalářská
2017
Steinová Dana
Životní styl a zdravotní stav sester
bakalářská
2016
Hasal Antonín
Pracovní spokojenost sester
bakalářská
2015
Pluháčková Silvie
Perioperační sestra - první asistent lékaře
bakalářská
2015
Adamčíková Vendula
Syndrom vyhoření v Ústavu sociální péče pro tělesné postižené v Hrabyni
bakalářská
2014
Burešová Zuzana
Kvalita pracovního života sester z nemocnice Třinec
bakalářská
2014
Kašičková Monika
Životní styl obézních dětí
bakalářská
2014
Skopalová Eva
Soubor ošetřovatelských diagnóz NANDA International pro psychiatrické oddělení
bakalářská
2014
Halašková Marcela
Agresivita ve zdravotnickém zařízení - vnímání agresivity sestrami
bakalářská
2013
Kučerová Lucie
Spolupráce mezi sestrami a lékaři
bakalářská
2013
Vavrečková Renáta
Násilí vůči zdravotnickym pracovníkům ve zdravotnickém zařízení
bakalářská
2013
Prokelová Pavla
Syndrom vyhoření u sester na neurochirurgických odděleních
bakalářská
2012
Bizoňová Jana
Močový katétr jako příčina infekce
bakalářská
2011
Porubová Silvie
NANDA-Int. ošetřovatelské diagnózy v domácí péči
bakalářská
2011
Stuchlá Marie
Ověřování vybraných ošetřovatelských intervencí (NIC) v dlouhodobé péči
bakalářská
2011
Fryzová Šárka
Specifika zdravotní a ošetřovatelské péče ve Věznici Karviná
bakalářská
2010
Janků Marcela
Zdravotní stav a životní styl vysokoškolských studentů
bakalářská
2010
Mesiariková Šárka
Kazuistika pacienta s hantavirovou infekcí
bakalářská
2010
Mikurdová Martina
Práce sestry se sterilním zdravotnickým prostředkem
bakalářská
2010
Talavašková Zuzana
Kvalita života pacientů po kardiochirurgickém výkonu
bakalářská
2010
Valušová Dana
Užití omezovacích imobilizačních prostředků při poskytování ošetřovatelské péče
bakalářská
2010
Winklerová Jarmila
Životní styl dárců krve
bakalářská
2010
Barvířová Radka
Soubor ošetřovatelských diagnóz v domácí péči
bakalářská
2009
Bátorová Marie
Péče o zdraví v romské komunitě
bakalářská
2009
Jonkišová Kateřina
Kouření v těhotenství
bakalářská
2009
Koutná Martina
Faktory výběru prvního pracoviště absolventů ošetřovatelství
bakalářská
2009
Malá Kateřina
Zdravotní stav a životní styl středoškolských studentů
bakalářská
2009
Růžičková Barbora
Komunikace sestry s nemocným dítětem
bakalářská
2009
Kristianová Libuše
Výskyt syndromu vyhoření u porodních asistentek v ostravských nemocnicích
bakalářská
2008
Skřivánková Eliška
Klinická praxe - reflexe studentů ošetřovatelství
bakalářská
2008
Tobišková Lucie
Kvalita života seniorů v domově-penzioně pro důchodce
bakalářská
2008
Foralová Jana
Vývoj ošetřovatelství v Itálii
bakalářská
2007
Kleslová Silvie
Soubor ošetřovatelských diagnóz v domácí péči
bakalářská
2007
Krakovská Michaela
Mentor klinické praxe ošetřovatelství
bakalářská
2007
Szkanderová Michaela
Agresivita ve zdravotnických zařízeních
bakalářská
2007
Vitešníková Petra
Funkční stav seniorů v domácí péči
bakalářská
2007
Ambrůzová Lucie
Syndrom vyhoření u sester pracujících na oddělení intenzivní péče.
bakalářská
2006
Cieslarová Hana
Syndrom vyhoření u sester na gerontologickém pracovišti
bakalářská
2006
Jelínková Lucie
Životní styl studentů vysokých škol - srovnávací studie
bakalářská
2006
Kopečná Hana
Hodnocení výživy seniorů v institucích
bakalářská
2006
Kovalčíková Zuzana
Zdravotní aspekty kvality života seniorů v domovech důchodců
bakalářská
2006
Kusková Kateřina
Vnímání stárnutí a stáří z pohledu studentů středních škol
bakalářská
2006
Lasovská Alena
Zdravotní stav a životní styl studentů středních škol
bakalářská
2006
Marková Lucie
Postoje a názory na stáří
bakalářská
2006
Matušová Monika
Hospice a vztah studentů zdravotnických oborů k terminálně nemocným
bakalářská
2006
Michálková Radka
Osobní asistence se zaměřením na senoiry
bakalářská
2006
Šrubařová Markéta
První pomoc - informovanost laické a odborné veřejnosti
bakalářská
2006
Tejkalová Kateřina
Zdravotní stav a životní styl studentů vysoké školy s technickým zaměřením
bakalářská
2006
Urbanová Vítězslava
Hospice a vztah zdravotnických pracovníků k terminálně nemocným
bakalářská
2006
Vančurová Jana
Zdravotní stav a životní styl studentů vysoké školy se zdravotnickým zaměřením
bakalářská
2006Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
5/2022 - 12/2025
Poskytovatel
Ministerstvo zdravotnictví
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
5/2018 - 12/2021
Poskytovatel
Agentura zdravotnického výzkumu ČR
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
9/2018 - 9/2021
Poskytovatel
Erasmus+
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
10/2016 - 3/2021
Poskytovatel
Cost
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
10/2018 - 12/2020
Poskytovatel
INTER-COST
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
10/2016 - 9/2018
Poskytovatel
Ústav ošetřov. a porodní asistence, Erasmus+
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
5/2013 - 12/2015
Poskytovatel
IGA MZd
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
9/2014 - 8/2015
Poskytovatel
Centrum epidemiologického výzkumu, Ústav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
1/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
1/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2013
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
1/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
6/2012 - 9/2013
Poskytovatel
Ústav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
9/2012 - 9/2013
Poskytovatel
Ústav ošetřov. a porodní asistence, Ostatní zahr. vzd. programy
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
2/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
2/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
1/2010 - 12/2011
Poskytovatel
Kontakt
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
7/2008 - 12/2011
Poskytovatel
IGA MZd
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
11/2005 - 11/2007
Poskytovatel
OP RLZ 3.2
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
1/2007 - 7/2007
Poskytovatel
Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období
1/2003 - 12/2003
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub