Měřící nástroje, dotazníky a manuály

Pravidla pro použití dotazníků/nástrojů a deklarace autorských práv

Není-li uvedeno jinak, zveřejněné dotazníky/nástroje lze použít k nekomerčním výzkumným účelům pouze se souhlasem autorů originální verze a překladatelů české verze. Uživatelé dotazníků/nástrojů nejsou oprávněni k tomu, aby v nich prováděli jakékoli změny. Je vyžadována přesná citace všech použitých dokumentů.


Pediatrické ošetřovatelství

Porodní asistence

Praxe založená na důkazech (EBP) a klinické doporučené postupy (KDP)

Kvalita života a potřeby

Ošetřovatelská péče a pečování

Pracovní prostředí – spolupráce – kompetence

Stravování a poruchy příjmu potravy

Bezpečnost pacientů

Ostatní – nezařazené


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 08. 2023